​​Vacature voor een Coördinator in Vlaanderen (m/v)

Vacature voor een

Coördinator in Vlaanderen (m/v)

Vacature voor een

Coördinator in Vlaanderen (m/v)

(Voltijds contract van onbepaalde duur)

Context

Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw / Plateforme pour le Service Citoyen asbl (www.samenlevingsdienst.be) verenigt een reeks organisaties die ijveren voor de invoering van een Samenlevingsdienst voor jongeren tussen 18 en 25 jaar, waarvoor in België nog een wettelijk kader moet worden uitgewerkt. Net als de nationale programma’s in heel wat andere landen willen we jongeren met uiteenlopende achtergronden de mogelijkheid bieden om zich gedurende 6 maanden te engageren voor allerlei projecten van collectief nut (algemeen en humanitair welzijnswerk, milieu, educatie, personenzorg, solidariteit, ...) en hen tegelijk opleidingen aanreiken die hun persoonlijke ontwikkeling ten goede komen.

Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw bestaat intussen 10 jaar en telt vandaag 18 vaste medewerkers.

Functie

Coördinator in Vlaanderen (m/v)

Opdracht

Onder supervisie van de directeur van het Platform, in operationele samenwerking met de coördinatoren voor Brussel en Wallonië en in functionele verbinding met de belangenbehartiger, de communicatieverantwoordelijke en de administratief en financiële verantwoordelijke staat u in voor de operationele uitvoering van het programma van het Platform voor de Samenlevingsdienst in Vlaanderen.

Concreet en aansluitend op voornoemde samenwerking brengt u het Platform voor de Samenlevingsdienst in Vlaanderen onder de aandacht van het middenveld en van de politieke wereld, zorgt u ervoor dat het programma er gevestigd raakt, bouwt u er een netwerk van leden uit en zoekt u naar middelen (partners, gastorganisaties, financiering, …) om het operationeel programma van de Samenlevingsdienst uit te voeren (jongeren stimuleren om zich gedurende 6 maanden te engageren in organisaties van collectief nut en hun gedurende die periode begeleiden). Op korte termijn zal u ook een regionaal bureau in één van de grote Vlaamse steden opstarten.

Verantwoordelijkheden en kerntaken:

1)      Coördinatie van het Vlaams operationeel programma

-          De visibiliteit van de Samenlevingsdienst vergroten

-          Aantrekken van jongeren om deel te nemen

-          Zoeken naar gastorganisaties voor jongeren in Samenlevingsdienst

-          Zoeken naar partners op het vlak van rekrutering en opleiding

-          Operationele coördinatie van de teamverantwoordelijken rond de oprichting van de Samenlevingsdienst in Vlaanderen

2)      Politiek lobbywerk

-          Opmaak van een strategisch plan voor politiek lobbywerk

-          Ontmoetingen met kabinetten bevoegd voor de financiering van het operationeel programma van de Samenlevingsdienst (jeugd(zorg), leefmilieu, welzijn, …)

-          Ontmoetingen met mandatarissen (regeringsleden, parlementsleden, burgemeesters, …) om politiek lobbywerk te voeren voor de institutionele verankering van het programma.

3)      Fundraising

-          Zoeken naar financiering in Vlaanderen, te beginnen met de opmaak van een strategisch plan voor fundraising

o   Opsporen van projectoproepen op alle niveaus (gemeenschap, gewest, federaal, Europees, …)

o   Opstellen van subsidiedossiers

o   Zoeken naar financiering uit de privé sector, stichtingen, …

-          Ontmoetingen met kabinetten van bevoegde ministers en/of administraties om te onderhandelen over steunmaatregelen op diverse niveaus.

4) Verbreding van het maatschappelijk draagvlak in Vlaanderen voor het programma van de Samenlevingsdienst

-          - Identificeren van de belangrijkste partners in het middenveld (verenigingen, netwerken, sociale partners, …)

-          Hen ontmoeten en, indien wenselijk, lid maken van het Platform en als ontvangstorganisatie voor jongeren in Samenlevingsdienst aanstellen.


Profiel

Wij zijn op zoek naar een profiel met de nodige vaardigheden op het vlak van organisatie, communicatie, management en sociaalvoelendheid, met volgende eigenschappen:

-          Diploma: master in een sociale, opvoedkundige of politieke richting, of andere diploma’s met een stevige ervaring en gelijkwaardige vaardigheden;

-          Minstens 3 jaar relevante beroepservaring in projectcoördinatie en evenveel in teambeheer (leadership);

-          Goede kennis van het Frans (kennis van Engels is een extra troef);

-          Goede communicatieve en relationele vaardigheden;

-          Goede onderhandelaar;

-          Goede informaticakennis (basistools);

-          Initiatiefgerichte, proactieve ingesteldheid en zin voor ondernemen;

-          Groot aanpassingsvermogen (soepele, open geest);

-          Teamspeler, maar ook in staat zelfstandig te werken;

-          Georganiseerd, gestructureerd, betrouwbaar en loyaal;

-          In staat om zich in drukke werkperiodes extra in te zetten en een stevig werkritme aan te kunnen (stressbestendig);

-          In staat om te functioneren binnen de politieke visie van de Samenlevingsdienst als maatschappelijk project afgestemd op de noden van de jongeren (‘empowerment’, responsabilisering, erkenning, …) en de noden van de samenleving (sociale vermenging, strijd tegen uitsluiting, rechten en plichten, …);

-          Staat achter de waarden en opdrachten van de organisatie (www.samenlevingsdienst.be);

-          Bereid om zich regelmatig te verplaatsen in Vlaanderen;

-          Liefst in bezit van een rijbewijs;

Werkplaats en -regeling

-          Eerste maanden in Brussel, waarna op korte termijn een Vlaams kantoor kan worden opgericht in een grote Vlaamse stad die nog moet bepaald worden. (bv: Gent, Leuven of Antwerpen).

-          Voltijds contract van onbepaalde duur

-          Zo snel mogelijke indiensttreding

-          Loon volgens huidige barema’s

>> Stuur je CV met motivatiebrief per e-mail tegen uiterlijk 30 september 2018 naar de directie van het Platform voor de Samenlevingsdienst (francois.ronveaux@samenlevingsdienst.be)

>> Enkel de geselecteerde kandidaten zullen op de hoogte worden gebracht van de data waarop de sollicitatiegesprekken doorgaan.