Jobaanbieding

Het Platform voor de Samenlevingsdienst werft aan Verantwoordelijke voor fundraising (m/v). Voltijds ; Contract van onbepaalde duur. 

Het Platform voor de Samenlevingsdienst werft aan Verantwoordelijke voor fundraising (m/v). Voltijds ; Contract van onbepaalde duur.

Context

Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw/ La Plateforme pour le Service Citoyen asbl (www.samenlevingsdienst.be) verenigt een reeks organisaties die ijveren voor de invoering van een Samenlevingsdienst voor jongeren tussen 18 en 25 jaar, waarvoor in België nog een wettelijk kader moet uitgewerkt worden. Net als de nationale programma’s in heel wat andere landen willen we jongeren met uiteenlopende achtergronden de mogelijkheid bieden om zich gedurende 6 maanden te engageren voor allerlei projecten van collectief nut (algemeen en humanitair welzijnswerk, milieu, educatie, personenzorg, solidariteit,..) en hen tegelijk opleidingen aanreiken die hun persoonlijke ontwikkeling ten goede komen.

Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw/ Plateforme pour le Service Citoyen asbl bestaat intussen 9 jaar en telt vandaag 17 vaste medewerkers.

Functie

Verantwoordelijke voor fondsenwerving (fundraiser) (m/v)

Opdracht

Onder supervisie van de directeur van het Platform en conform de sociale doelstellingen van de organisatie, heeft de verantwoordelijke voor fundraising als hoofdopdracht het uitwerken en in praktijk brengen van een strategie en een dynamisch beleid rond fondsenwerving.

Meer bepaald houdt deze opdracht het volgende in:

 • Het identificeren en in kaart brengen van het doelpubliek (publieke fondsenbeheerders, privésponsors, ondernemingen of particulieren, fondsen, projectoproepen,..). 
 • Het maken van doelstellingen en het ontwikkelen van een strategie rond de fondsenwerving. 
 • Ontwikkelen van nieuwe financiële partnerschappen, publiek en/of privé. 
 • Opstellen en indienen van dossiers voor projectoproepen, subsidies,... 
 • Bedenken van innoverende methodes rond prospectie en het bewerkstelligen ervan

Profiel

 • Diploma: Master of Bachelor met economische of commerciële (marketing) ervaring of universitair diploma met ervaring in fundraising. 
 • Ervaring van minimum 5 jaar in het opstellen van projecten, subsidiedossiers en het opzoeken van financiële middelen. 
 • Tweetalig: Frans en Nederlands. 
 • Goede kennis van Engels. 
 • Goede communicator en vlotte netwerker. 
 • Goede redactionele capaciteiten (in Frans en Nederlands). 
 • Goede kennis van computerprogramma’s die voornamelijk gelinkt zijn aan externe communicatie (Power Point, Prezin,...).
 • Proactief, zelfstandig en zin voor initiatief. 
 • Georganiseerd, gestructureerd, betrouwbaar en loyaal. 
 • In staat om zich in drukke werkperiodes extra in te zetten en een stevig werkritme aan te kunnen (stressbestendig). 
 • Staat achter de waarden en missie van de organisatie (www.samenlevingsdienst.be).
 • Respect voor de deontologie en het beroepsgeheim. 

Werkplaats en -regeling

 • Bureau in Brussel (Hamerstraat 21 - dichtbij metrohalte Kunst-Wet). 
 • Voltijds contract van onbepaalde duur (eventueel 4/5). 
 • Zo snel mogelijke indiensttreding. 
 • Loon volgens barema CP 329.02

>> Stuur je CV met motivatiebrief per e-mail tegen uiterlijk 1 mei 2017 naar de directie van het Platform voor de Samenlevingsdienst (francois.ronveaux@samenlevingsdienst.be)

>> Enkel de geselecteerde kandidaten zullen op de hoogte worden gebracht van de data waarop de proeven doorgaan.