Job Aanbieding !!!

Het Platform voor de Samenlevingsdienst werft aan een CAMPAGNEVERANTWOORDELIJKE (m/v) voor Vlaanderen Voltijds; contract van bepaalde duur (6 maanden). Deadline 28/02/2018

Vacature

CAMPAGNEVERANTWOORDELIJKE (m/v) voor Vlaanderen

Voltijds; contract van bepaalde duur (6 maanden)

Context

Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw / Plateforme pour le Service Citoyen asbl (www.samenlevingsdienst.be) verenigt een reeks organisaties die ijveren voor de invoering van een Samenlevingsdienst voor jongeren tussen 18 en 25 jaar, waarvoor in België nog een wettelijk kader moet uitgewerkt worden. Net als de nationale programma’s in heel wat andere landen willen we jongeren met uiteenlopende achtergronden de mogelijkheid bieden om zich gedurende 6 maanden te engageren voor allerlei projecten van collectief nut (algemeen en humanitair welzijnswerk, milieu, educatie, personenzorg, solidariteit…) en hen tegelijk opleidingen aanreiken die hun persoonlijke ontwikkeling ten goede komen. Het Platform brengt al sinds 2011 over heel België Samenlevingsdiensten in praktijk.

Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw / Plateforme pour le Service Citoyen asbl bestaat intussen 10 jaar en telt vandaag 18 vaste medewerkers.

Functie

Campagneverantwoordelijke

Opdracht

Onder verantwoordelijkheid van de communicatieverantwoordelijke en de directeur werk je mee een communicatiecampagne uit gericht aan de Belgische gemeenten, waarbij jij de Vlaamse gemeenten voor je rekening neemt. Als campagneverantwoordelijke rol je de campagne uit en volg je daarbij het strategisch plan en de vastgelegde planning om de vooropgestelde doelstellingen te halen. Concreet coördineer je een afsprakenagenda, beheer je een teamplanning, verzamel en sorteer je gegevens in een database en hou je deze voortdurend up-to-date. Je neemt de nodige initiatieven om het project aan zoveel mogelijk burgemeesters en schepenen voor te stellen (e-mails versturen, telefonische contacten leggen, enz.). Je licht de campagne toe, je wijst op het maatschappelijk doel van de vereniging en je legt de basis voor nieuwe partnerschappen. Je maakt deel uit van een campagneteam dat bestaat uit de communicatieverantwoordelijke en een andere campagneverantwoordelijke voor het Franstalige landsgedeelte. Je deelt de informatie en je werkt mee aan de opstelling van activiteitenrapporten om bij de directie en de Raad van Bestuur verslag uit te brengen over de staat van vordering van de campagne. Voor deze functie moet je goed kunnen organiseren, communiceren en argumenteren.  

Profiel

Wij zijn op zoek naar een profiel met de volgende bekwaamheden en ervaring:

-          Je hebt een masterdiploma in communicatie, politieke en/of sociale wetenschappen, marketing of een ander diploma met een ervaring waaruit gelijkwaardige bekwaamheden naar voor komen;

-          Je hebt minstens 2 jaar beroepservaring;

-          Je beschikt over goede intermenselijke en communicatieve vaardigheden;

-          Je bent Nederlandstalig met goede kennis van Frans;  

-          Je beheerst computerprogramma’s die verband houden met communicatie, zoals: Office-pakket (Word, Excel), presentatiesoftware (Powerpoint, Prezi, enz.), mailingprogramma’s, database (Filemaker), CMS en DTP-tools (Photoshop, Illustrator, Indesign);

-          Je beschikt over zeer goede redactionele vaardigheden;

-          Je bent proactief, zelfstandig en geeft blijk van zin voor initiatief;

-          Je bent georganiseerd, gestructureerd en betrouwbaar in een dynamische werkomgeving;

-          Je bent in staat om met onvoorziene omstandigheden en moeilijke situaties om te gaan; je bent daadkrachtig en speelt kort op de bal;

-          Je bent in staat om je in drukke werkperiodes extra in te zetten en je kan een stevig werkritme aan (stressbestendig);

-          Je staat achter de waarden van de organisatie en hebt een actieve belangstelling voor het project van de Samenlevingsdienst (www.samenlevingsdienst.be);

-          Je hebt respect voor de deontologie en het beroepsgeheim.

Eigenschappen

-          Je hebt een sterk gevoel voor organisatie.

-          Je bent goed in staat om zowel in team als zelfstandig te werken.

-          Je bent een uitmuntende communicator, je beschikt over een heldere en doeltreffende spreekvaardigheid, je bent vlot in staat om een publiek toe te spreken. 

-          Je geeft blijk van zin voor initiatief en je bent creatief.

-          Je bent georganiseerd, stipt en nauwkeurig.

-          Je hebt een kritische, constructieve ingesteldheid.

-          Je bent ruimdenkend en hebt voeling met de interculturele dimensie.

Werkplaats en -regeling

-          Brussel, Hamerstraat 21 (nabij metro Kunst-Wet);

-          Voltijds;

-          Overeenkomst van 6 maanden;

-          Aanwerving zo snel mogelijk;

>> Stuur je cv met motivatiebrief per e-mail naar de directie van het Platform voor de Samenlevingsdienst (francois.ronveaux@samenlevingsdienst.be) tegen uiterlijk 25 februari.

>> Alleen weerhouden kandidaten worden ingelicht over de data van de selectieproeven.