Vormingen

Tijdens je Samenlevingsdienst neem je deel aan vormingen in verschillende domeinen. Samen met de andere jongeren van jouw editie en met de vormingswerkers kan je je op die manier verrijken in vaardigheden rond burgerschap.