Het
Platform

Het Platform voor de Samenlevingsdienst verenigt meer dan 450 organisaties rond één gezamenlijke doelstelling: de invoering van een Samenlevingsdienst voor jongeren van 18 tot 25 jaar in België. Naar het voorbeeld van gelijkaardige programma’s in heel wat andere Europese landen vereist de Samenlevingsdienst een wettelijk kader en de nodige ondersteuning vanwege de overheid.

MAAK KENNIS MET HET PLATFORM

News

Vacature voor een Co-directeur Belangenbehartiging (m/v)

2021-11-24

Voltijds contract van onbepaalde duur

VACATURE: SOCIAL MEDIA OFFICER

2021-10-18

Voltijds ; Onbepaalde duur

2021-01-29

Open brief

2020-09-20

Solidariteitsacties COVID19 - Oproep aan leden en gastorganisaties​

2020-03-24

De Samenlevingsdienst biedt steun aan zijn leden en gastorganisaties die ondersteuning nodig hebben bij het beheersen van de COVID19 gezondheidscrisis.

De
Leden

Het ledenbestand van het Platform voor de Samenlevingsdienst bestaat uit effectieve en steunende leden. Het Platform bestaat uit meer dan 450 organisaties met erg uiteenlopende achtergronden (verbonden, verenigingen, openbare diensten, OCMW’s, ziekenhuizen...). Wil je lid worden van het Platform voor de Samenlevingsdienst? Surf dan naar deze pagina.

MAAK KENNIS MET ONZE LEDEN

De
Comités

Het Platform beschikt over een steuncomité en een onderzoekscomité waarin heel wat mensen zetelen die de invoering van een Samenlevingsdienst voor jongeren in België genegen zijn.

MAAK KENNIS MET ONZE COMITÉS

De
Netwerken

In zijn streven naar een globale visie op burgerschap zet het Platform zich ook in voor projecten op nationaal en Europees niveau, zoals de Ecologische Samenlevingsdienst in de Grote Regio, het Citizen Service Network en het Alumni Netwerk.

MAAK KENNIS MET ONZE NETWERKEN

De
Partners

Het Platform voor de Samenlevingsdienst wordt ondersteund door pedagogische, institutionele en financiële partners die er mee voor zorgen dat het programma van de Samenlevingsdienst met succes uitgevoerd kan worden.

MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

Publicaties

Ben je op zoek naar meer informatie over de Samenlevingsdienst en over projecten die in België of daarbuiten opgezet worden? In onze verschillende publicaties, ons persoverzicht en onze bundel met documentatie vind je de meest recente gegevens hierover.

OVERLOOP ONZE PUBLICATIES

Contact

Zit je nog met een vraag over de SLD? Ben je niet zeker dat de SLD echt iets voor jou is? Dan kan je bij ons terecht, we zijn er om te helpen!

MAAK KENNIS MET ONS TEAM