Het
Platform

Het Platform voor de Samenlevingsdienst verenigt meer dan 300 organisaties rond één gezamenlijke doelstelling: de invoering van een Samenlevingsdienst voor jongeren van 18 tot 25 jaar in België. Naar het voorbeeld van gelijkaardige programma’s in heel wat andere Europese landen vereist de Samenlevingsdienst een wettelijk kader en de nodige ondersteuning vanwege de overheid.

MAAK KENNIS MET HET PLATFORM

News

Vacature : Human Resources Beheerder

2020-06-24

Human Resources Beheerder Vast contract - voltijds

2020-06-17

Offre d’emploi: Responsable de groupes de jeunes adultes - Charleroi

2020-06-17

Vacature: Directeur Administratie en Financiën

2020-06-08

Directeur Administratie en Financiën Vast contract - voltijds

Vacature - Advocacy Officer voor Vlaanderen

2020-04-27

Onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Directeur is de Vlaamse Advocacy Officer verantwoordelijk voor de belangenbehartiging, d.w.z. het doorgeven, verdedigen en promoten van de politieke standpunten en eisen van het Platform voor de Samenlevingsdienst (...)

De
Leden

Het ledenbestand van het Platform voor de Samenlevingsdienst bestaat uit effectieve en steunende leden. Het Platform bundelt meer dan 300 organisaties met erg uiteenlopende achtergronden (verbonden, verenigingen, openbare diensten, OCMW’s, ziekenhuizen, enz.). Wil je lid worden van het Platform voor de Samenlevingsdienst? Surf dan naar deze pagina.

MAAK KENNIS MET ONZE LEDEN

De
comités

Het Platform beschikt over een steuncomité en een onderzoekscomité waarin heel wat mensen zetelen die de invoering van een Samenlevingsdienst voor jongeren in België genegen zijn.

MAAK KENNIS MET ONZE COMITÉS

De
netwerken

In zijn streven naar een globale visie op burgerschap zet het Platform zich ook in voor projecten op nationaal en Europees niveau, zoals de Ecologische Samenlevingsdienst in de Grote Regio, het Citizen Service Network en het Réseau des Anciens.

MAAK KENNIS MET ONZE NETWERKEN

De
partners

Het Platform voor de Samenlevingsdienst wordt ondersteund door pedagogische, institutionele en financiële partners die er mee voor zorgen dat het programma van de Samenlevingsdienst met succes uitgevoerd kan worden.

MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

De
publicaties

Ben je op zoek naar meer informatie over de Samenlevingsdienst en over projecten die in België of daarbuiten opgezet worden? In onze verschillende publicaties, ons persoverzicht en onze bundel met documentatie vind je de meest recente gegevens hierover.

OVERLOOP ONZE PUBLICATIES

Contact

Zit je nog met een vraag over de SLD? Ben je niet zeker dat de SLD echt iets voor jou is? Dan kan je bij ons terecht, we zijn er om te helpen!

MAAK KENNIS MET ONS TEAM