De
Comités

Het Platform beschikt over een steuncomité en een onderzoekscomité waarin heel wat mensen zetelen die de invoering van een Samenlevingsdienst voor jongeren in België genegen zijn.