Jobaanbieding: Assistent(e) algemene directie

Assistent(e) algemene directie

De vzw Platform voor de Samenlevingdienst/Plateforme pour le Service Citoyen asbl  (www.samenlevingsdienst.be) is een federatie van organisaties die zich inzet voor het ontwikkelen van een Samenlevingsdienst voor jongeren tussen 18 en 25 jaar. Het Platform streeft naar een wettelijk kader voor de Samenlevingsdienst in België. Net als in veel andere landen waar al dergelijke programma's bestaan, gaat het erom jongeren van alle achtergronden de mogelijkheid te bieden zich gedurende 6 maanden in te zetten voor de samenleving (in projecten van algemeen belang op het gebied van het milieu, toegang tot onderwijs, personenzorg en solidariteit, humanitaire acties ..). Tegelijkertijd wordt hen een hele reeks vormingen aangeboden die bijdragen tot hun persoonlijke ontwikkeling.

De vzw Platform voor de Samenlevingsdienst/Plateforme pour le Service Citoyen asbl  bestaat sinds 2007 en ontwikkelt zijn activiteiten rond twee hoofdlijnen: (1) de praktische uitvoering van de Samenlevingsdienst op het hele grondgebied, en (2) belangenbehartiging, voornamelijk op politiek vlak. De maatschappelijke zetel bevindt zich in Brussel en er bestaan vier regionale afdelingen. De organisatie heeft momenteel 55 medewerkers in dienst.

Missie

Om de algemeen directeur te ondersteunen bij zijn veelvuldige opdrachten, zijn we momenteel op zoek naar een assistent(e) voor de algemene directie. Onder rechtstreekse supervisie van de algemeen directeur verzorg je een gevarieerd takenpakket en heb je verantwoordelijkheden op verschillende niveaus. Je assisteert de directeur, met wie je nauw samenwerkt, bij de opvolging van de strategische planning en het beheer van een groot aantal dossiers en projecten in heel België. Je bouwt een vertrouwensrelatie met hem op, je bent dynamisch, nauwgezet en discreet.

Je neemt op een uitvoerende manier deel aan de strategische ontwikkeling en anticipeert op de taken, je waakt over het respecteren van deadlines en verplichtingen. Je houdt ervan om dossiers voor te bereiden, vergaderverslagen te schrijven en op te volgen, en wil je organisatorische vaardigheden graag gebruiken om het ontwikkelen van projecten te ondersteunen. Je behandelt de talrijke aanvragen en de opvolging ervan in volgorde van prioriteit en stelt spontaan antwoorden of oplossingen voor. Je hebt regelmatig contact met een hele reeks gesprekspartners binnen de organisatie. In dat opzicht zal je soms ook van het ene gewest naar het andere moeten reizen, in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Je bent dus perfect tweetalig.

Taken

Je taken zijn onder meer de volgende:

·         Ondersteuning bij de voorbereiding van strategische vergaderingen: Raad van Bestuur, Directieraad, bilaterale vergaderingen met de directies van de andere afdelingen, vergaderingen en strategiedagen);

·         Opvolging en updaten van de dashboards;

·         Ondersteuning bij de voorbereiding van de vergaderingen in het kader van de belangenbehartiging: het leggen van politieke en institutionele contacten (ministeriële kabinetten, administraties...), follow-up van de vergaderingen;

·         Rapportage / opstellen van dossiers en activiteitenverslagen;

·         Opstellen van de notulen van de vergaderingen;

·         Medebeheer van de agenda van de algemeen directeur;

·         Follow-up van de actieplannen (financieel, operationeel, belangenbehartiging, communicatie);

·         Ondersteuning bij de organisatie en monitoring van projecten;

·         Ondersteuning bij het opstellen van interne nota's en toezicht op de naleving van de procedures;

·         Ondersteuning bij de coördinatie tussen de verschillende afdelingen van het Platform, met het oog op een coherent beheer;

·         Zorgen voor een vlotte interne communicatie;

·         ...

Profiel & kwaliteiten

·         Je beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardige ervaring;

·         Je hebt een analytische geest en zin voor synthese;

·         Je bent sterk in persoonlijke organisatie, tijdmanagement en deadlines;

·         Je hebt goede schrijfvaardigheden;

·         Je werkt autonoom, efficiënt en precies en weet goed je prioriteiten te bepalen;

·         Je houdt van menselijk contact en hebt goede relationele en communicatieve vaardigheden;

·         Je houdt ervan om initiatieven te nemen binnen het kader van je opdrachten, je ideeën te verwoorden en suggesties te doen;

·         Je werkt oplossingsgericht en bent optimistisch aangelegd;

·         Je geeft blijk van gezond verstand en pragmatisme;

·         Je kunt vlot overweg met de gebruikelijke computertools;

·         Je bent in het bezit van een rijbewijs;

·         Je bent loyaal, betrouwbaar, en gaat methodisch te werk;

·         Je hebt duidelijk voeling met het maatschappelijk doel van het Platform;

·         Je toont loyaliteit ten opzichte van de directie en de instelling;

·         Je bent perfect tweetalig Nederlands & Frans, kennis van het Engels is zeker een pluspunt.

Werkplaats en werkregime

-          Kantoor gelegen in Brussel, met verplaatsingen naar Leuven/Charleroi/Luik/Namen

-          Voltijds (mogelijkheid van 4/5 VTE); vast contract; PC 329.02 (barema 4.2);

-          Maaltijdcheques; bijkomend verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar

-          Snelle indiensttreding.

>>  Stuur je cv en sollicitatiebrief naar jobs@samenlevingsdienst.be met als onderwerp “Assistent(e) van de algemene directie” ter attentie van de heer François Ronveaux, algemeen directeur van het Platform voor de Samenlevingsdienst: ten laatste voor 08 november 2020.

>> Alleen geselecteerde kandidaten worden op de hoogte gesteld van de datums voor de proeven.