Jobaanbieding: Informatiebeheerder (m/v/x)

Informatiebeheerder (m/v/x)

De vzw Platform voor de Samenlevingdienst/Plateforme pour le Service Citoyen asbl  (www.samenlevingsdienst.be) is een federatie van organisaties die zich inzet voor het ontwikkelen van een Samenlevingsdienst voor jongeren tussen 18 en 25 jaar. Het Platform streeft naar een wettelijk kader voor de Samenlevingsdienst in België. Net als in veel andere landen waar al dergelijke programma's bestaan, gaat het erom jongeren van alle achtergronden de mogelijkheid te bieden zich gedurende 6 maanden in te zetten voor de samenleving (in projecten van algemeen belang op het gebied van het milieu, toegang tot onderwijs, personenzorg en solidariteit, humanitaire acties ..). Tegelijkertijd wordt hen een hele reeks vormingen aangeboden die bijdragen tot hun persoonlijke ontwikkeling.

Sinds 2011 realiseert het Platform Samenlevingsdiensten in heel België. De Samenlevingsdienst wordt georganiseerd in "samenlevingsgroepen" die een twintigtal jongeren van allerlei achtergronden samenbrengen, met omkadering door twee jongerenbegeleiders. De jongeren engageren zich voor 6 maanden voor een programma waarbij individuele projecttijd (4 dagen per week) wordt afgewisseld met vormingsmomenten in groep (1 dag per week). De vzw Platform voor de Samenlevingsdienst/Plateforme pour le Service Citoyen asbl bestaat sinds 2007.

Missie

Als Informatiebeheerder bepaal, valideer en stuur  je – onder de verantwoordelijkheid van de directeur Administratie en Financiën en in samenwerking met het Directiecomité – de implementatie en uitvoering van het documentenbeheer (inclusief CRM) van het Platform voor de Samenlevingsdienst.

Je belangrijkste missie omvat:

-          Het definiëren van een beleid voor Informatiebeheer in lijn met de behoeften en doelstellingen van de organisatie.

-          Het zorgen voor de uitvoering, het opvolgen en de regelmatige bijwerking van de procedures en tools voor informatiebeheer.

-          Het zorgen voor de implementatie van een documentatiemonitoring en het beheer van een virtuele bibliotheek van hulpbronnen voor de teams.

-          Het garanderen van de vertrouwelijkheid van de gegevens.

-          Het verzorgen van de opvolging en opleiding van de teams op het gebied van informatiebeheer.

-          Het updaten van de tools en implementeren van technology intelligence.

Profiel

We zijn op zoek naar een profiel met volgende vaardigheden en ervaring:

Je beschikt over een masterdiploma in geschiedenis, specialisatie archieven en documenten of een masterdiploma in de communicatiewetenschappen of de toegepaste informatica (of andere diploma's met daarbij ervaring die gelijkwaardige vaardigheden aantoont);

Of je beschikt over een graduaatsdiploma in Informatiebeheer (documentalist of informatiebeheerder).

Bij voorkeur heb je minimaal 3 jaar relevante ervaring in het beheer van documentatieprojecten.

-          Je hebt goede communicatieve vaardigheden en kan vlot met een groep communiceren;

-          Je kunt periodes van intense activiteit aan en kunt je makkelijk aanpassen aan een aanhoudend werktempo (stressbestendig) in een snel groeiende organisatie;

-          Je hebt goede schrijf- en synthesevaardigheden;

-          Je bezit een goede kennis van informatica, databases, de belangrijkste tools voor elektronisch documentenbeheer en CRM-software;

-          Je bent goed vertrouwd met archivering en elektronisch documentbeheer.  Je hebt kennis van de belangrijkste opslag- en archiveringsmethoden en van de relevante wet- en regelgeving daarrond;

-          Je kan blijk geven van organisatietalent, structuur, betrouwbaarheid en autonomie in een flexibele en dynamische werkcontext;

-          Je staat achter de waarden van de vzw en toont actieve interesse in het project van de algemene invoering van de samenlevingsdienst in België (www.samenlevingsdienst.be);

-          Je eerbiedigt de deontologie en het beroepsgeheim;

-          Je bent tweetalig FR/NL.

Vereiste kwaliteiten

-          Je hebt zin voor analyse en synthese;

-          Je beschikt over een goed vermogen voor dialoog en bent luisterbereid;

-          Je kunt verschillende standpunten met elkaar verzoenen en bent een uitstekend onderhandelaar;

-          Je beschikt over het nodige doorzettingsvermogen;

-          Je kunt goed in team werken, maar ook zelfstandig;

-          Je hebt een kritische en constructieve geest;

-          Je bent open van geest, hebt aandacht voor de interculturele dimensie;

-          Je bent bereid om je af en toe naar de lokale afdelingen te verplaatsen.

Werkplaats en werkregime

-          Kantoor gelegen in Brussel (in de buurt van Kunst-Wet) met regelmatige bezoeken aan de regionale kantoren;

-          Deeltijds contract (3/5) met de mogelijkheid om op middellange termijn over te gaan naar een voltijdse tewerkstelling;

-          Contract van onbepaalde duur;

-          PC 329.02;

-          Snelle indiensttreding.

>> >>  Stuur je cv en sollicitatiebrief naar jobs@samenlevingsdienst.be met als onderwerp ”Informatiebeheerder”  ter attentie van de heer François Ronveaux, algemeen directeur van het Platform voor de Samenlevingsdienst ten laatste voor 2 november 2020. >> Enkel geselecteerde kandidaten worden op de hoogte gesteld van de datums voor de proeven.