Jobaanbieding Jongerenbegeleider.ster

Jobaanbieding Jongerenbegeleider.ster

Context

Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw/ La Plateforme pour le Service Citoyen asbl (www.samenlevingsdienst.be) verenigt organisaties die ijveren voor de invoering van een Samenlevingsdienst voor jongeren tussen 18 en 25 jaar, waarvoor momenteel in België een wettelijk kader wordt uitgewerkt. Net als de nationale programma’s in heel wat andere landen, willen we jongeren met uiteenlopende achtergronden de mogelijkheid bieden om zich gedurende 6 maanden in te zetten voor projecten van collectief nut (welzijnswerk, milieu, educatie, personenzorg, solidariteit,..) en hen tegelijk opleidingen aanreiken die hun persoonlijke ontwikkeling ten goede komt. 

Sinds 2011 biedt het Platform voor de Samenlevingsdienst trajecten aan over heel België. Een jongere start zijn Samenlevingsdienst in een groep van 20, die een spiegel vormt van de maatschappij (jongeren van verschillende achtergrond, opleiding, herkomst,...). Elke groep wordt begeleid door 2 begeleiders. De jongeren doorlopen een programma dat bestaat uit projecten (8 uur/week, van maandag t/m donderdag) en vorming (7 uur/week, op vrijdag). Jaarlijks worden er een twaalftal groepen opgestart.

Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw/ Plateforme pour le Service Citoyen asbl bestaat intussen 10 jaar en telt vandaag 40 vaste medewerkers. 

Functie

Jongerenbegeleider.ster

Missie

Onder de verantwoordelijkheid van de regionale coördinator en de directie, en in samenwerking met je collega-jongerenbegeleider en de verantwoordelijke voor de individuele opvolging, sta je in voor de groeps- en vormingsactiviteiten van jongeren tijdens hun Samenlevingsdienst (SLD).

Je voert intakegesprekken, zorgt voor de matching tussen de jongeren en hun gastorganisaties, je volgt jongeren op tijdens hun project, je staat mee in voor de vormingen (integratieweek, groepsgesprekken, thematische vormingen, vormingen rond burgerschap, tussentijdse evaluaties, …). Je deelt de informatie en werkt met je collega’s van het pedagogisch team samen om elke jongere in Samenlevingsdienst een optimale begeleiding te geven, zodat hij/zij het programma en de projecten tot een goed einde kan brengen. Deze functie combineert psychosociale, sociale en sociaal-administratieve vaardigheden. Je aanpak is persoonsgericht en houdt rekening met de functionele evolutie. 

Voornaamste verantwoordelijkheden en taken:

-          Je staat mee in voor de vormingsactiviteiten van de jongeren in SLD. Deze zijn verspreid over 6 maanden, en nemen 20% (1 dag per week) in van de totale duur van een SLD. Er zijn verschillende modules: algemene vorming, sectorspecifieke vorming, uitwisselingsmomenten, reflectie-, oriëntatie- en evaluatiemomenten. Volgende aspecten komen aan bod: bijbrengen van (nieuwe) inzichten, uitnodigen tot reflectie, jongeren bewust leren worden van de complexiteit van het samenleven, hen de waarde tonen van een engagement, van burgerschap. Evenzeer gaat het over het versterken van zelfvertrouwen, het tot stand brengen van een goede groepsdynamiek, het begeleiden van jongeren in hun persoonlijk ontwikkelingsproces.

-          Je voert (mee) het intakegesprek met de jongere (infosessie, overlopen van kandidatuur en individueel gesprek).

-          Je volgt de individuele dossiers op en je bericht hierover (updaten van de persoonlijke gegevens).

-          Je neemt deel de vergaderingen van het pedagogisch team (opvolging van elke jongere, evaluatie van de groepsactiviteiten, opzetten van nieuwe modules, …) en je deelt de informatie met de andere teamleden.

-          Je volgt de jongeren op tijdens hun SLD (hoofdproject, zijproject, uitwisselingsmomenten, verblijf, eventueel verandering van gastorganisatie).

-          Je volgt de mentoren op (elke jongere wordt door een mentor begeleid in de gastorganisatie).

-          …

Profiel

Je combineert volgende bekwaamheden en ervaring:

-          Je hebt een master pedagogie, psychosociale wetenschappen, of je combineert een ander diploma  of ervaring die voor gelijkaardige bekwaamheden zorgt;

-          Je hebt ervaring in animatie, vorming, begeleiding van jongeren van verschillende achtergrond;

-          Je hebt een sterke interesse en talent voor animatie en vormingen die te maken hebben met burgerschap (samenleven, solidariteit, interculturaliteit ,…)

-          Je bent communicatief en sociaal, je brengt gemakkelijk je boodschap over aan een groep;

-          Je kan goed om met onverwachte gebeurtenissen en moeilijke situaties, je bent besluitvaardig, proactief en reactief;

-          je kan je tijdens drukke periodes extra inzetten en een hoog werkritme aanhouden (stressbestendig);

-          je hebt een (passieve) kennis van het Frans, je kan goed overweg met de verschillende MS office pakketten en social media;

-          Je bent organisatorisch sterk, betrouwbaar, en je voelt je thuis in een soepele en dynamische structuur;

-          Je bent bereid om tijdens de vormingsdagen en externe verblijven (1 x per trimester) ’s avonds te werken, ook sporadisch tijdens het weekend;

-          Je kan je vinden in de waarden van onze organisatie en je staat achter het project van de Samenlevingsdienst in België (www.samenlevingsdienst.be)

-          Je hebt respect voor deontologie en het beroepsgeheim

Eigenschappen

-          Je bent in staat om individuele, collectieve en institutionele belangen van elkaar te onderscheiden en je bevordert tegelijk het samengaan ervan;

-          Je kan goed in een team en in duo met je collega werken, maar bent ook zelfstandig;

-          Je kan goed samenvattend schrijven en verslagen maken;

-          Je toont initiatief en bent creatief;

-          Je bent goed georganiseerd, stipt, nauwkeurig en betrouwbaar;

-          Je bent kritisch en constructief ingesteld;

-          Je hebt een open geest en bent cultuursensitief;

-          Beschik je over een rijbewijs en over een eigen voertuig, dan vormt dit een bijkomende troef.

-          Je bent mobiel in de regio van Brussel, Mechelen en Leuven

Werkplaats en -regeling

-          Brussel, Hamerstraat 21 (nabij metro Kunst-Wet)

-          Deeltijds contract van onbepaalde duur;  (3 werkdagen per week)

-          Verloning volgens de geldende loonschalen van paritaire commissie 329.02

-          Snelle indiensttreding, ten laatste januari

Geïnteresseerd? 

Stuur je cv met motivatiebrief per e-mail naar jobs@samenlevingsdienst.be met “Deeltijds Jongerenbegeleider.ster” als onderwerp  tegen uiterlijk 20 november 2019. Alleen weerhouden kandidaten worden ingelicht over de data van de selectieproeven.