Stage Communicatie BIS - voltijds gedurende 6 maanden

Communicatie BIS

Achtergrondinformatie

Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw (www.samenlevingsdienst.be) is een vereniging van organisaties die de implementatie van een Samenlevingsdienst voor jongeren tussen 18 en 25 jaar bevordert. Ons doel is de totstandkoming van een wet die de Samenlevingsdienst in België regelt. Net zoals de nationale programma's die in veel landen worden aangeboden, gaat het erom jongeren uit alle lagen van de bevolking de mogelijkheid te bieden om zich gedurende zes maanden in te zetten voor de samenleving. De jongeren kunnen een project opnemen in een interessegebied naar keuze: milieu, toegang tot onderwijs, mensen helpen en solidariteit, humanitaire acties, enz.

Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw bestaat al 12 jaar en telt nu 45 vaste medewerkers. Sinds 2011 implementeert het Platform de Samenlevingsdienst in heel België. Het programma heeft op die manier al meer dan 1000 jongeren bereikt.

Missie

Onder de verantwoordelijkheid van de Communicatie Manager is de stagiaire communicatie verantwoordelijk voor het het ontwikkelen van content in het nederlands op het Platform voor de Samenlevingsdienst.

Takenpakket :

- Je schrijft teksten en zorgt voor content op onze verschillende voor onze diverse communicatiekanalen : website, e-mailing, banners, flyers, sociale netwerken, blogartikelen, newsletters, etc.  

- Je vertaalt teksten naar je moedertaal (Nederlands) zodat we correcte, duidelijke en betrouwbare teksten hebben in de beide landstalen (Nederlands en Frans).

- Je past je aan het doelpubliek aan en kiest de juiste woorden om de ideeën of boodschappen te uiten.

- Je optimaliseert de webteksten voor zoekmotoren.

Profiel

We zijn op zoek naar een profiel dat de volgende vaardigheden en ervaring samenbrengt:

- Communicatie diploma of gelijkwaardige ervaring;

-  Perfect beheersen van het Nederlands en een goed begrip van het Frans.

-  Goede schrijf- en synthesevaardigheden;

-  Kennis van communicatie softwares (photoshop, indesign, mailchimp,…).

-  Goede communicatieve vaardigheden;

-  Het vermogen om zich te engageren tijdens       periodes van intense activiteit en om zich aan te passen aan een gestaag      tempo (stressbestendigheid) in een groeiende organisatie;

- Organisatie, structurering, betrouwbaarheid en autonomie in een flexibele en dynamische werkcontext;

-  Het naleven van de waarden van de vereniging en de actieve interesse in het project om een veralgemeende samenlevingsdienst in België te implementeren (www.samenlevingsdienst.be);

-  Respect voor deontologie en het beroepsgeheim.

Vereiste competenties

-  Initiatief en creativiteit;

- Georganiseerd, rigoureus en nauwkeurig;

- Vermogen om gesprekken te voeren en te luisteren;

- Trouw aan de instelling en respect voor de hiërarchische lijn;

- Groot vermogen om in een team te werken, maar ook om zelfstandig te werken;

- Constructieve geest;

- Openheid van geest, gevoeligheid voor de interculturele dimensie;

- Bereid om zich stipt te verplaatsen naar lokale vestigingen (Wallonië en Vlaanderen).

Werkplaats en werkregime

- 6 maanden voltijds;

- Beroepsinlevingsstage van 6 maanden voltijds met vergoeding :

http://www.actiris.be/ce/tabid/197/language/nl-BE/De-beroepsinlevingsovereenkomst.aspx

- Startdatum: zo spoedig mogelijk;

- Hamerstraat 21, 1000 Brussel (naast Kunst-Wet)

⇨ Stuur uw CV en motivatiebrief per e-mail naar Michel van den Hove, Directeur Administratie en Financiën (jobs@samenlevingsdienst.be), uiterlijk op 02/03/2020.

⇨ Hanteer als onderwerp van de e-mail de referentie naar het aanbod: Stage Communicatie

⇨ Enkel geselecteerde kandidaten worden op de hoogte gebracht van de data van de selectieproeven.