Vacature!

Het Platform voor de Samenlevingsdienst werft aan een COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE

Context

Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw / Plateforme pour le Service Citoyen asbl (www.samenlevingsdienst.be) verenigt een reeks organisaties die ijveren voor de invoering van een Samenlevingsdienst voor jongeren tussen 18 en 25 jaar. Hiervoor moet in België nog een wettelijk kader uitgewerkt worden. Naar het voorbeeld van gelijkaardige programma’s in heel wat andere landen (Service Civique in Frankrijk, Servizio Civile in Italië, Bundesfreiwilligendienst in Duitsland, …) willen we jongeren met uiteenlopende achtergronden de mogelijkheid bieden om zich gedurende 6 maanden in te zetten voor allerlei projecten van collectief nut (taken van algemeen welzijn in sectoren zoals milieu, educatie & opvoeding, personenzorg & solidariteit, humanitaire werking) en hen tegelijk vormingen aanreiken die hun persoonlijke ontwikkeling ten goede komen.

Om dat doel te bereiken, is het Platform op twee niveaus actief. Enerzijds richten we ons tot de politiek, de media en het maatschappelijke middenveld om het programma geïnstitutionaliseerd te krijgen (wettelijk kader, statuut en financiering). Anderzijds brengen we zelf Samenlevingsdiensten in praktijk volgens een vaste formule die haar deugd al bewezen heeft: sinds 2011 hebben al meer dan 750 jongeren over heel België zich zo aan een Samenlevingsdienst kunnen wagen.

Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw / Plateforme pour le Service Citoyen asbl bestaat intussen 10 jaar en telt vandaag 18 vaste medewerkers.

Opdracht

Onder verantwoordelijkheid van de directeur promoot je mee de activiteiten van de vereniging in haar geheel. Als communicatieverantwoordelijke werk je aan de zichtbaarheid en de naamsbekendheid van het Platform voor de Samenlevingsdienst in Nederlandstalig en Franstalig België bij diverse doelgroepen (jongeren, verenigingen, politici, media, leden, partners, enz.). Je zorgt voor de aanpassing en de uitvoering van de communicatiestrategie die op korte, middellange en lange termijn uitgedacht is.

Concreet:

-          Je werkt een jaarlijks communicatieplan uit,

-          Je voert communicatiecampagnes,

-          Je beheert de website en houdt die actueel,

-          Je staat in voor de sociale media,

-          Je schrijft inhoudelijke artikels en persberichten,

-          Je stuurt newsletters uit,

-          Je coördineert de redactie van het jaarlijkse activiteitenverslag,

-          Je houdt ons persoverzicht up-to-date,

-          Je produceert diverse communicatietools (print, audiovisueel, multimedia, enz.),

-          Je zorgt voor de structurering, het beheer en de bijwerking van de databank met contactgegevens,

-          Je organiseert en coördineert grote evenementen voor verschillende doelgroepen,

-          Je werkt actief aan de uitbreiding van het Platform voor de Samenlevingsdienst door partners te zoeken en te mobiliseren,

-          Je ondersteunt het politieke lobbywerk,

-          ...

Belangrijkste verantwoordelijkheden en taken

-          Je onderscheidt de doelgroepen, de meest performante kanalen en de geschikte dragers.

-          Je bepaalt de content en je werkt de dragers uit voor de communicatie met elk van die doelgroepen: flyers, affiches, posters, tweeluiken, reclamebanners, reclamecampagnes (affiches op openbare plaatsen, radio- en tv-spots, webreclame, enz.), bijwerken van de website, posten van berichten op sociale media (facebook, instagram, twitter, soundcloud, youtube, enz.), ontwerpen van professionele powerpoint-/prezi-presentaties, maken van korte filmpjes, interviews, logo’s en grafische vormgeving van alle aard.   

-          Je bedenkt en coördineert grote evenementen (algemene vergadering, afsluitende huldiging, colloquia, happenings, enz.).

-          Je werkt actief mee aan de uitstraling van de Samenlevingsdienst: deelname aan beurzen, lezingen, colloquia, vergaderingen, infosessies (o.a. bij instellingen, verenigingen, OCMW’s, straathoekwerkers, jongerenorganisaties, jeugdhuizen, scholen, enz.).

-          Je verdeelt de informatie over het project aan de partners, leden en verenigingen van de sector.

-          Je stelt uitnodigingen op, schrijft persberichten en redigeert webartikels voor newsletters of websites van partners.

-          Je volgt de media van nabij om het persoverzicht zo compleet en actueel mogelijk te houden. Je gaat een samenwerking aan met media zoals persagentschappen, gemeentelijke infobladen, enz.  

-          Je coördineert de redactie en de grafische vormgeving van het jaarlijkse activiteitenverslag.

-          Je zorgt ervoor dat de Filemaker-databank met contactgegevens volledig en up-to-date blijft. Je werkt een naamregister uit en onderhoudt dit.

-          Je ontwikkelt nieuwe communicatietools die de interne organisatie vlotter doen verlopen. Je leidt de medewerkers op in het gebruik van die nieuwe tools.

-          Je waakt over een eenvormige, coherente communicatie van de organisatie.

-          Je onderhoudt contacten met het netwerk van leden van de organisatie, het steuncomité en het onderzoekscomité.  

-          …

Profiel en vereiste eigenschappen

Wij zijn op zoek naar een profiel met de volgende bekwaamheden en ervaring:

-          Je hebt een masterdiploma in communicatie of een ander diploma hoger onderwijs waaruit gelijkwaardige bekwaamheden naar voor komen;

-          Je hebt minstens 5 jaar beroepservaring;

-          Je beschikt over goede intermenselijke en communicatieve vaardigheden;

-          Je bent perfect tweetalig Nederlands/Frans, zowel mondeling als schriftelijk;  

-          Je beheerst computerprogramma’s die verband houden met communicatie, met name: DTP-tools (photoshop, illustrator, indesign), audiovisuele montage (adobe premiere, adobe after effects), infografie (zoals infogr.am), office-pakket (word, excel, powerpoint), software voor dynamische presentaties (zoals prezi), mailingprogramma’s (zoals mailchimp), databank (filemaker), kennis van website-development zoals CMS, HTML, CSS (wordpress, wix, enz.);

-          Je kan goed overweg met beeldopname (foto, camera) en geluidsopname;  

-          Je beschikt over zeer goede redactionele vaardigheden;

-          Je bent proactief, zelfstandig en geeft blijk van zin voor initiatief;

-          Je bent georganiseerd, gestructureerd en betrouwbaar;

-          Je hebt een creatieve geest;

-          Je hebt een kritische en constructieve ingesteldheid;

-          Je bent goed in staat om zowel in team als zelfstandig te werken;

-          Je bent vlot in staat om een publiek toe te spreken, je beschikt over een heldere en doeltreffende spreekvaardigheid;

-          Je bent in staat om je in drukke werkperiodes extra in te zetten, je kan een stevig werkritme aan en je kan goed omgaan met onvoorziene omstandigheden (stressbestendig);

-          Je kan snel schakelen als het erop aankomt beslissingen te nemen en zelfstandig te reageren;

-          Je staat achter de waarden van de organisatie en hebt een actieve belangstelling voor het project van de Samenlevingsdienst;    

-          Je hebt respect voor de deontologie en het beroepsgeheim.

Werkplaats en -regeling

-          Contract van onbepaalde duur.

-          Verloning volgens de loonschalen van paritair comité 329.02.

-          Dynamische, vernieuwende werkomgeving.

-          Werkplaats: Brussel, Hamerstraat 21 (nabij metro’s Madou en Kunst-Wet).

>> Stuur je cv met motivatiebrief per e-mail naar de directie van het Platform voor de Samenlevingsdienst (francois.ronveaux@samenlevingsdienst.be) tegen uiterlijk maandag 11 juni.

>> Alleen weerhouden kandidaten worden ingelicht over de data van de selectieproeven.