Vacature: Coördinator in Vlaanderen

Coördinator in Vlaanderen 

Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw / Plateforme pour le Service Citoyen asbl (www.samenlevingsdienst.be) verenigt een reeks organisaties die ijveren voor de invoering van een Samenlevingsdienst voor jongeren tussen 18 en 25 jaar, waarvoor in België nog een wettelijk kader moet worden uitgewerkt. Net als de nationale programma’s in heel wat andere landen willen we jongeren met uiteenlopende achtergronden de mogelijkheid bieden om zich gedurende 6 maanden te engageren voor allerlei projecten van collectief nut (algemeen en humanitair welzijnswerk, milieu, educatie, personenzorg, solidariteit, ...) en hen tegelijk opleidingen aanreiken die hun persoonlijke ontwikkeling ten goede komen.

Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw / Plateforme pour le Service Citoyen asbl bestaat intussen 12 jaar en telt vandaag 60 vaste medewerkers.

Functie

Coördinator in Vlaanderen (m/v)

Opdracht

Onder toezicht van de algemene directeur en de operationele directrice van het Platform, in samenwerking met de coördinatoren voor Brussel en Wallonië en in functionele verbinding met de communicatieverantwoordelijke en de advocacy officer voor Vlaanderen, staat u in voor de operationele uitvoering van het programma van het Platform voor de Samenlevingsdienst in Vlaanderen.

Concreet en aansluitend op voornoemde samenwerking brengt u het Platform voor de Samenlevingsdienst in Vlaanderen onder de aandacht van het middenveld en van de politieke wereld, zorgt u ervoor dat het programma er gevestigd raakt, bouwt u er een netwerk van leden uit en zoekt u naar middelen (partners, gastorganisaties, financiering, …) om het operationeel programma van de Samenlevingsdienst uit te voeren (jongeren stimuleren om zich gedurende 6 maanden via opdrachten van collectief nut te engageren in organisaties).

Verantwoordelijkheden en kerntaken:

1)      het Vlaamse operationele programma coördineren

-          het programma van de Samenlevingsdienst verspreiden

-          jongeren aantrekken

-          Zoeken naar gastorganisaties voor jongeren in Samenlevingsdienst

-          Zoeken naar partners op het vlak van rekrutering en opleiding

-          Operationele coördinatie van de teamverantwoordelijken rond de inrichting van de Samenlevingsdienst in Vlaanderen.

2)      het maatschappelijk draagvlak in Vlaanderen voor het programma van de Samenlevingsdienst in België verbreden

-          de belangrijkste partners in het middenveld (verenigingen, netwerken, sociale partners, …) identificeren

-          Hen ontmoeten en, indien mogelijk, lid maken van het Platform, of zelfs als ontvangstorganisatie voor jongeren in samenlevingsdienst aanstellen.

3)      Lobbywerk & Fundraising

In overleg met de Advocacy Officer:

-          Ontmoetingen met kabinetten en/of administraties bevoegd voor de financiering van het operationeel programma van de Samenlevingsdienst

o   subsidiedossiers opstellen

o   financiering uit de privé sector, stichtingen, … zoeken

-          Ontmoetingen met mandatarissen (regeringsleden, parlementsleden, burgemeesters, …) om politiek lobbywerk te voeren voor de operationeel en institutionele verankering van het programma.

Profiel

Wij zijn op zoek naar een profiel met de nodige vaardigheden op het vlak van organisatie, communicatie, management en sociaalvoelendheid, en met volgende eigenschappen:

-          Diploma: master in een sociale, opvoedkundige of politieke richting of andere diploma’s met een stevige ervaring en gelijkwaardige vaardigheden;

-          Minstens 3 jaar relevante beroepservaring in projectcoördinatie en evenveel in teambeheer (leadership);

-          Goede kennis van het Frans (kennis van Engels is een extra troef);

-          Goede communicatieve en relationele vaardigheden;

-          Goede onderhandelaar;

-          Goede informaticakennis (basistools);

-          Initiatiefgerichte, proactieve ingesteldheid en zin voor ondernemen;

-          Groot aanpassingsvermogen (soepele, open geest);

-          Teamspeler, maar ook in staat zelfstandig te werken;

-          Georganiseerd, gestructureerd, betrouwbaar en loyaal;

-          In staat om zich in drukke werkperiodes extra in te zetten en een stevig werkritme aan te kunnen (stressbestendig);

-          In staat om te functioneren binnen de politieke visie van de Samenlevingsdienst als maatschappelijk project afgestemd op de noden van de jongeren (‘empowerment’, responsabilisering, erkenning, …) en de noden van de samenleving (sociale vermenging, strijd tegen uitsluiting, rechten en plichten, …);

-          Staat achter de waarden en opdrachten van de organisatie (www.samenlevingsdienst.be);

-          Liefst in bezit van een rijbewijs;

Werkplaats en -regeling

-          Leuven en Brussel.

-          Voltijds contract van onbepaalde duur

-          Zo snel mogelijke indiensttreding

-          Loon volgens huidige barema’s van PC 329.02

>> Stuur je cv en sollicitatiebrief naar  jobs@service-citoyen.be met als onderwerp “Coördinator – Vlaanderen” naar mevrouw Marie Van Durme, HR-verantwoordelijke, ten laatste voor 24 januari 2021.

>> Enkel de geselecteerde kandidaten zullen op de hoogte worden gebracht van de data waarop de proeven doorgaan.