Vacature: Europese Belangenbehartiger

Europese Belangenbehartiger

Het Platform voor de Samenlevingsdienst (Plateforme pour le Service Citoyen / Platform für einen bürgerdienst / Citizen Service Network) werd opgericht in 2007 en heeft als maatschappelijk doel de institutionalisering van een Samenlevingsdienst, i.e. een programma dat alle jongeren tussen 18 en 25 jaar de mogelijkheid biedt om zich gedurende zes maanden te engageren voor een project van algemeen belang naar keuze. Ze volgen ook een reeks vormingen rond burgerschap binnen een groep van 25 jongeren van alle komaf. Het doel is hen in staat te stellen hun vaardigheden te ontwikkelen, als actieve, kritische en solidaire burgers te integreren, bij te dragen aan de sociale cohesie en de sociaal-culturele mix te bevorderen. Het Platform organiseert dit programma met een netwerk van meer dan 600 ledenverenigingen in België . Meer dan 1500 jongeren hebben het al afgerond.

Het Platform voert ook campagne voor de Samenlevingsdienst, zowel in België als op Europees niveau, waar het op een uitgebreid netwerk van middenveld- en institutionele partners kan rekenen.

Voor meer informatie: www.samenlevingsdienst.be   

Context en verantwoordelijkheden :

Door middel van zijn Europese belangenbehartiging wil het Platform de Samenlevingsdienst promoten en de Europese samenwerking tussen nationale Samenlevingsdienstprogramma’s bevorderen. Het doel is de uitwisseling van goede praktijken en de deelname van jongeren aan internationale mobiliteitsprojecten te bevorderen.

Onder toezicht van de directeur van het Platform en in samenwerking met de Europese projectmanager zijn de belangrijkste verantwoordelijkheden van de Europese belangenbehartiger :

-          Ontwikkeling en aanpassing van de bestaande Europese belangenbehartigingsstrategie aan de politieke, institutionele en maatschappelijke context;

-          Versterking en uitbreiding van het internationale netwerk van het Platform, zowel met zijn traditionele partners als met nieuwe politieke, institutionele en middenveldpartners, waaronder universiteiten en denktanks;

-          De formalisering, coördinatie en aansturing van dit netwerk van partners verzekeren, met inbegrip van het opstellen van gemeenschappelijke standpunten en de ontwikkeling van gezamenlijke operationele projecten;

-          Het optreden als woordvoerder voor deze standpunten tegenover de Europese instellingen en het spelen van een faciliterende rol voor deze gezamenlijke projecten;

-          Het identificeren van nieuwe particuliere of publieke financieringsopportuniteiten voor belangenbehartiging, het opstellen van projectvoorstellen en het verzekeren van hun administratieve en financiële follow-up;

-          Het organiseren en coördineren van internationale evenementen zoals seminars, studiedagen, symposia en belangenbehartigingcampagnes;

-          Het schrijven van analyses, briefings, standpuntnota's, uitnodigingen, brieven, minuten van vergaderingen, enz.

Verwacht profiel :

-          Een sterke motivatie om deel te nemen aan een project dat alle jongeren de kans biedt zich nuttig te maken en te oriënteren;

-          Ten minste drie jaar beroepservaring op het gebied van belangenbehartiging of Europese zaken;

-          Uitstekende kennis van het Engels en het Frans; kennis van het Duits en/of het Italiaans zijn belangrijke troeven;

-          Uitstekende schrijf-, communicatie- en onderhandelingsvaardigheden;

-          Goede kennis van de Europese instellingen en de institutionele structuren van de verschillende lidstaten;

-          Kennis van de problematiek van niet-formele educatie, burgerparticipatie of de socio-professionele integratie van jongeren is een troef;

-          Nauwkeurigheid en uitstekende planningsvaardigheden;

-          Diplomatie en teamwork;

-          Resultaat- en oplossingsgericht;

-          Autonoom en flexibel;

-          Bereid om naar het buitenland te reizen.

Wat het Platform u biedt :

-          Een permanent contract, gevestigd in Brussel (Hamerstraat 21 - in de buurt van het Kunst-Wet metrostation);

-          Vergoeding op basis van het paritair comité 329 + maaltijdcheques.

-          Integratie in een dynamisch team met een project in volle groei;

-          Een zinvolle baan die tot doel heeft een Europa van de burgers op te bouwen;

-          Aanstelling zo snel mogelijk.

Stuur uw CV en motivatiebrief uiterlijk op 27 september 2020 naar jobs@service-citoyen.be met als onderwerp "European Advocacy Officer".

Alleen geselectionneerde kandidaten worden op de hoogte gesteld van de data van de interviews.