Vacature: IT-systeembeheerder

IT-systeembeheerder

Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw / Plateforme pour le Service Citoyen asbl (www.samenlevingsdienst.be) is een federatie van organisaties die de invoering van een Samenlevingsdienst voor jongeren tussen 18 en 25 jaar bevordert. Ons doel is een wet te creëren die een kader biedt voor de Samenlevingsdienst in België. Naar het voorbeeld van de nationale programma's die in veel landen bestaan, gaat het erom jongeren van elke mogelijke achtergrond de mogelijkheid te bieden zich gedurende 6 maanden in te zetten voor de samenleving (projecten van maatschappelijk belang op het gebied van het milieu, toegang tot onderwijs, hulp aan mensen en solidariteit, humanitaire acties...) en hen tegelijkertijd een vorming te geven die bijdraagt tot hun persoonlijke ontwikkeling.

Sinds 2011 implementeert het Platform operationele Samenlevingsdiensten in heel België. De jongeren engageren zich voor 6 maanden in een programma waarin individuele projecten en collectieve vormingen worden afgewisseld. Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw / Plateforme pour le Service Citoyen asbl bestaat sinds 2007 en telt een vijftigtal medewerkers.

Doel

Onder verantwoordelijkheid van de IT-manager en onder toezicht van de Raad van Bestuur is de IT-systeembeheerder verantwoordelijk voor de configuratie, het onderhoud en het beheer van de IT-omgeving van de vzw, zowel op het hoofdkantoor als in de gedecentraliseerde vestigingen.

Zijn/haar belangrijkste opdracht zal bestaan uit :

·         Installeren, configureren en onderhouden van de servers, databases en netwerkapparatuur.

·         Zorgen voor de monitoring van de infrastructuur.

·         Opstellen en uitvoeren van een veiligheids- en infrastructuurbeschermingsplan.

·         Voorkomen en oplossen van problemen of storingen met betrekking tot de infrastructuur.

·         Zorgen voor een infrastructuur die de door de vereniging gekozen softwareoplossingen kan ondersteunen, in samenwerking met ontwikkelaars en onderaannemers.

·         De eindgebruikers een ondersteunende dienst te bieden (infrastructuur en kantooromgeving).

·         De actualisering van de systemen en een technologische bewaking garanderen.

·         De omgeving die momenteel wordt opgezet omvat: ongeveer 70 werkstations onder Windows 10 Pro, verdeeld over 5 sites; ze zullen worden beheerd vanuit een Domain Controller onder Windows Server 2019. De externe sites worden via site-to-site VPN verbonden met de centrale site, waarbij de gebruikers ook vanuit hun huis via VPN verbinding kunnen maken. Kantoorbronnen en opslagruimte zijn ook beschikbaar (lokaal of in een cloud-oplossing).

Profiel

We zijn op zoek naar een profiel dat de volgende vaardigheden en ervaring combineert:

Minstens in het bezit zijn van een bachelorsdiploma informatica, of een bachelorsdiploma elektronica of automatisering, of gelijkwaardig door ervaring en vormingen in systeem- en netwerkbeheer.

Je hebt minstens 3 jaar relevante ervaring in systeem- en netwerkbeheer.

-          Vermogen om in een klein team te werken

-          Mogelijkheid om de verzoeken van gebruikers te vertalen naar uitdrukkingen van hun behoeften

-          Je kunt omgaan met periodes van intense activiteit en je aanpassen aan een aanhoudend tempo (stressbestendigheid) in een snel groeiende organisatie;

-          Vermogen tot standaardiseren en documenteren van de ingestelde omgevingen.

-          Goede kennis van de dagelijkse beheertaken van een Microsoft-domein en een terminalboerderij

-          Voldoende kennis van netwerkconfiguratie en -beheer (ethernet, WiFi, TCP/IP (IPv4), dhcp, DNS, VPN, ...)

-          Voldoende kennis in cybersecurity (netwerkbeveiliging, toegangsbeheer, malwarecontrole...)

-          Organiserend- en structurerend vermogen, betrouwbaarheid en autonomie binnen een flexibele en dynamische werkcontext;

-          Het naleven van de waarden van de vzw en het tonen van  actieve interesse in het project om een algemene Samenlevingsdienst in België in te voeren (www.samenlevingsdienst.be);

-          Respect voor deontologie en het beroepsgeheim.

-          Vermogen om in een tweetalige omgeving te werken NL/FR.

Vereiste kwalificaties

-          Analyserend en synthetiserend denkvermogen

-          Vermogen om in gesprek te gaan en te luisteren;

-          Het vermogen om verschillende standpunten met elkaar te verzoenen en een goede bemiddelaar te zijn;

-          Doorzettingsvermogen;

-          Groot vermogen om in een team te werken, maar ook om zelfstandig te werken;

-          Kritische en constructieve geest;

-          Openheid van geest, gevoeligheid voor de interculturele dimensie;

-          Bereidheid om af en toe naar lokale vestigingen te reizen.

-         

Werkplaats en werkregime

-          Kantoor gelegen in Brussel (in de buurt van Kunst-Wet) met regelmatige bezoeken aan de regionale kantoren;

-          Deeltijds (3/5e) met de mogelijkheid om op middellange termijn over te gaan naar voltijds;

-          VAST CONTRACT;

-          CP 329.02;

-          Snelle indiensttreding

>> Gelieve uw CV en motivatiebrief via email naar jobs@service-citoyen.be te sturen, met als onderwerp "IT systeembeheerder" en geadresseerd aan François Ronveaux Algemene Directeur van het Platform voor de Samenlevingsdienst, ten laatste tot 25/10/2020. >> Alleen de geselecteerde kandidaten worden op de hoogte gebracht van de data voor de schriftelijke proeven.