Vacature: Partnerschaps- verantwoordelijke / Netwerktalent – Vlaanderen

Partnerschapsverantwoordelijke / Netwerktalent – Vlaanderen

De vzw Platform voor de Samenlevingdienst/Plateforme pour le Service Citoyen asbl (www.samenlevingsdienst.be) is een federatie van organisaties die zich inzet voor het ontwikkelen van een Samenlevingsdienst voor jongeren tussen 18 en 25 jaar. Het Platform streeft naar een wettelijk kader voor de Samenlevingsdienst in België. Net als in veel andere landen waar al dergelijke programma's bestaan, gaat het erom jongeren van alle achtergronden de mogelijkheid te bieden zich gedurende 6 maanden in te zetten voor de samenleving (in projecten van algemeen belang op het gebied van milieu, toegang tot onderwijs, personenzorg en solidariteit, humanitaire acties ...). Tegelijkertijd wordt hen een hele reeks vormingen aangeboden die bijdragen tot hun persoonlijke ontwikkeling.

Sinds 2011 zorgt het Platform voor de operationele uitvoering van samenlevingsdiensten in heel België. De Samenlevingsdienst wordt georganiseerd in ‘samenlevingsgroepen’, die een twintigtal jongeren van allerlei achtergronden samenbrengen en telkens worden begeleid door twee jongerenbegeleiders. De jongeren engageren zich 6 maanden voor een programma waarbij individuele projecten (4 dagen per week) worden afgewisseld met vormingsmomenten in groep (1 dag per week). Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw / Plateforme pour le Service Citoyen asbl bestaat sinds 2007.

Missie

Onder de verantwoordelijkheid van de Coördinator voor Vlaanderen en de Operationele Directeur staat de partnerschapsverantwoordelijke in voor de uitvoering van de partnerschapsstrategie van het Platform voor de Samenlevingsdienst in Vlaanderen.

Zijn/haar belangrijkste taken zijn:

1.       een strategie ontwikkelen en uitvoeren voor het mobiliseren en werven van gastorganisaties voor jongeren in het gewest, in samenwerking met de Coördinator voor Vlaanderen en de pedagogische en communicatieteams;

2.       potentiële gastpartners identificeren en inventariseren (openbare of semi-openbare instellingen, ngo's, vzw's, ...); deze partners ontmoeten  en partnerschappen uitwerken voor het onthaal van jongeren;

3.       zorgen voor de opvolging en de evaluatie van de partners/gastorganisaties in het gewest;

4.       zorgen voor communicatie en informatie-uitwisseling over de partners/gastorganisaties met de teams;

5.       deelnemen aan de organisatie van vormingsdagen voor de mentoren en het tot stand brengen van het netwerk van mentoren;

6.       het Platform vertegenwoordigen op externe evenementen en in het algemeen actief deelnemen aan de ontwikkeling van een netwerk van partners in Vlaanderen;

Profiel

We zijn op zoek naar iemand met volgende bekwaamheden en ervaring:

-          diploma in een sociale richting

-          goed bekend zijn met het verenigingsleven en de sociaal-politieke belangen in het Vlaamse Gewest;

-          over goede communicatieve vaardigheden beschikken en vlot kunnen communiceren met een groep;

-          periodes van intense activiteit aankunnen en je makkelijk kunnen aanpassen aan een aanhoudend werktempo (stressbestendig);

-          kennis van – of ervaring met – de problemen en uitdagingen van een publiek van jongvolwassenen met een grote diversiteit, is een pluspunt;

-          goede redactionele vaardigheden en zin voor synthese;

-          goede kennis van computertools en sociale netwerken;

-          blijk geven van organisatietalent, structuur, betrouwbaarheid en autonomie in een flexibele en dynamische werkcontext;

-          achter de waarden van de vzw staan en actieve interesse tonen in het project van de algemene invoering van de samenlevingsdienst in België (www.samenlevingsdienst.be);

-          eerbiedigen van deontologie en beroepsgeheim;

-          kennis van het Frans;

Vereiste kwaliteiten

-          Je kunt uitstekend in team werken, maar ook zelfstandig;

-          Je hebt bekwaamheid voor synthese in het opstellen van analyses en rapporten;

-          Je hebt goede relationele vaardigheden;

-          Je hebt zin voor initiatief en bent creatief;

-          Je gaat georganiseerd, rigoureus en precies te werk;

-          Je beschikt over een kritische en constructieve geest;

-          Je bent ruimdenkend en hebt voeling met de interculturele dimensie;

-          Je bent mobiliteitsbereid, het werk omvat talrijke verplaatsingen in het gewest;

-          Over een rijbewijs (auto) en een voertuig beschikken is essentieel.

Werkplaats en werkregime

-          Kantoor gelegen in Leuven (met frequente verplaatsingen in Vlaanderen)

-          Voltijds contract van onbepaalde duur

-          Loon volgens huidige barema’s van PC 329.02; maaltijdcheques van 8 €/werkdag; extra verlof tussen Kerst en Nieuwjaar; flexibele werktijden

-          Snelle indiensttreding

>>  Stuur je cv en sollicitatiebrief naar  jobs@service-citoyen.be met als onderwerp “Partnerschapsverantwoordelijke / Netwerktalent – Vlaanderen” naar mevrouw Marie Van Durme, HR-verantwoordelijke, ten laatste voor 24 januari 2021.

>> Alleen geselecteerde kandidaten worden op de hoogte gesteld van de datums voor de proeven.