Vacature: Verantwoordelijke voor de jongerenwerving in Vlaanderen

Verantwoordelijke voor de jongerenwerving in Vlaanderen

De vzw Platform voor de Samenlevingdienst/Plateforme pour le Service Citoyen asbl (www.samenlevingsdienst.be) is een federatie van organisaties die zich inzet voor het ontwikkelen van een Samenlevingsdienst voor jongeren tussen 18 en 25 jaar. Het Platform streeft naar een wettelijk kader voor de Samenlevingsdienst in België. Net als in veel andere landen waar al dergelijke programma's bestaan, gaat het erom jongeren van alle achtergronden de mogelijkheid te bieden zich gedurende 6 maanden in te zetten voor de samenleving (in projecten van algemeen belang op het gebied van het milieu, toegang tot onderwijs, personenzorg en solidariteit, humanitaire acties ...). Tegelijkertijd wordt hen een hele reeks vormingen aangeboden die bijdragen tot hun persoonlijke ontwikkeling.

Sinds 2011 zorgt het Platform voor de operationele uitvoering van samenlevingsdiensten in heel België. De Samenlevingsdienst wordt georganiseerd in "samenlevingsgroepen", die een twintigtal jongeren van allerlei achtergronden samenbrengen en telkens worden begeleid door twee jongerenbegeleiders. De jongeren engageren zich 6 maanden voor een programma waarbij individuele projecten (4 dagen per week) worden afgewisseld met vormingsmomenten in groep (1 dag per week). Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw / Plateforme pour le Service Citoyen asbl bestaat sinds 2007.

Missie

De taak van de ‘verantwoordelijke voor jongerenwerving’ bestaat erin jongeren tussen 18 en 25 jaar te rekruteren om deel te nemen aan de Samenlevingsdienst.

Hij/zij werkt onder de verantwoordelijkheid coördinator van Vlaanderen en onder supervisie van de operationele leiding. De verantwoordelijke werkt nauw samen met de communicatieafdeling, die hem/haar het materiaal en de ondersteuning biedt, nodig voor een goede coördinatie van de acties. Hij/zij werkt ook in overleg met de partnerschapsverantwoordelijke die voor de uitbreiding van het aantal projecten voor jongeren in Samenlevingsdienst zorgt.

De verantwoordelijke voor jongerenwerving richt zich op alle instanties die informatie over de Samenlevingsdienst kunnen doorgeven aan jongeren tussen 18 en 25 jaar. Deze instanties kunnen dit doen door rechtstreeks met hen te praten, of door de informatie bekend te maken op plaatsen waar ze samenkomen (evenementen, beurzen, festivals...). Dit kan in het bijzonder ook door de bewustmaking van de eerstelijnswerkers. De verantwoordelijke smeedt partnerschappen met de belangrijkste organisaties in de jeugdsector (onderwijs, jeugdorganisaties en -bewegingen, jongereninformatiediensten, straathoekwerkers, enz.).

Praktisch – De verantwoordelijke voor Jongerenwerving:

·         inventariseert en structureert de contacten die het Platform op nationaal, gewestelijk en lokaal niveau onderhoudt en identificeert de organisaties die met jongeren kunnen communiceren over de Samenlevingsdienst;

·         identificeert met prioriteit de fysieke (beurzen, scholen, oriëntatieavonden in universiteiten, e.d.) en virtuele plekken (sites van de partners, studiesites, enz.) waar hij/zij voor de zichtbaarheid of een aanwezigheid van de Samenlevingsdienst kan zorgen;

·         organiseert informatiesessies en bezorgt onze partners de nodige kennis en informatie om te kunnen communiceren over de Samenlevingsdienst, volgens een actieplan dat samen met de coördinator van Vlaanderen en de communicatie-afdeling is uitgewerkt;

·         zorgt voor de follow-up van de contacten die door de medewerkers op het terrein worden gelegd (coördinatoren, partnerschapsverantwoordelijken, met name belast met de gemeentecampagne) en bezorgt de partners de nodige communicatie-instrumenten.

·         zorgt voor de opvolging van de communicatieacties bij de jongeren in het kader van de campagne die in alle gemeenten van het grondgebied wordt gevoerd (https://www.mijngemeentevoordesamenlevingsdienst.be/, met name niveau 2 met betrekking tot het inlichten van de bevolking en dus van de jongeren).

·         verzorgt zelf bepaalde informatiesessies, hetzij rechtstreeks voor de jongeren, hetzij voor de partners.

·         …

Profiel

We zijn op zoek naar iemand met volgende bekwaamheden en ervaring:

-          diploma in een sociale richting

-          goed bekend zijn met het verenigingsleven en jeugdorganisaties;

-          over goede communicatieve vaardigheden beschikken en vlot kunnen communiceren met een groep;

-          periodes van intense activiteit aankunnen en je makkelijk kunnen aanpassen aan een aanhoudend werktempo (stressbestendig);

-          kennis van – of ervaring met – de problemen en uitdagingen van een publiek van jongvolwassenen met een grote diversiteit, is een pluspunt;

-          goede redactionele vaardigheden en zin voor synthese;

-          goede kennis van computertools en sociale netwerken;

-          blijk geven van organisatietalent, structuur, betrouwbaarheid en autonomie in een flexibele en dynamische werkcontext;

-          achter de waarden van de vzw staan en actieve interesse tonen in het project van de algemene invoering van de samenlevingsdienst in België (www.samenlevingsdienst.be);

-          eerbiedigen van deontologie en beroepsgeheim;

-          kennis van het Frans is een troef.

Vereiste kwaliteiten

-          Je kunt uitstekend in team werken, maar ook zelfstandig;

-          Je hebt bekwaamheid voor synthese in het opstellen van analyses en rapporten;

-          Je hebt goede relationele vaardigheden;

-          Je hebt zin voor initiatief en bent creatief;

-          Je gaat georganiseerd, rigoureus en precies te werk;

-          Je beschikt over een kritische en constructieve geest;

-          Je bent ruimdenkend en hebt voeling met de interculturele dimensie;

-          Je bent mobiliteitsbereid, het werk omvat talrijke verplaatsingen in de provincie;

-          Over een rijbewijs (auto) en een voertuig beschikken is essentieel.

Werkplaats en werkregime

-          Kantoor gelegen in Leuven (met frequente verplaatsingen in Vlaanderen)

-          Voltijds contract van onbepaalde duur

-          Loon volgens huidige barema’s van PC 329.02; maaltijdcheques van 8 €/werkdag; extra verlof tussen Kerst en Nieuwjaar; flexibele werktijden

-          Snelle indiensttreding

Stuur je cv en sollicitatiebrief naar jobs@samenlevingsdienst.be met als onderwerp “Verantwoordelijke Jongerenwerving Vlaanderen” naar mevrouw Aurélie de Keyzer, Assistente van de operationele & pedagogische leiding ten laatste voor 24 januari 2021.

>> Alleen geselecteerde kandidaten worden op de hoogte gesteld van de datums voor de proeven.