Editoriaal - Zomer 2021

Overstromingen, solidariteit en Samenlevingsdienst

Als reactie op de trieste gevolgen van de overstromingen hebben vele jongeren in Samenlevingsdienst, uit alle lagen van de bevolking en uit het noorden en het zuiden van het land, zich zeer snel gemobiliseerd om de getroffen bevolkingsgroepen te steunen. Een gecoördineerde actie, genaamd "Solidariteit Overstromingen", werd snel op poten gezet: Wie was er beschikbaar? In welk gebied? Met welk doel? Met welke behoeften en welke urgenties? Enkele vergaderingen later werd de dynamiek efficiënt gelanceerd: gedurende een maand hebben meer dan honderd jongeren van de Samenlevingsdienst samen met een twintigtal medewerkers van het Platform zich geëngageerd in 21 concrete projecten.
 
Honderd vandaag... Duizenden morgen?

Vrijwillig en onbezoldigd engagement voor de gemeenschap is de kern van de Samenlevingsdienst. Deze keer ging het slechts om een honderdtal jongeren, terwijl de noden immens waren. Volgende keer zouden het er, net als in al onze buurlanden, duizenden of zelfs tienduizenden kunnen zijn, indien er in België een statuut wordt gecreëerd dat het bestaan van de Samenlevingsdienst binnen een erkend juridisch kader mogelijk maakt. Deze toename van het aantal jongeren dat een Samenlevingsdienst verricht, zou het gunstige effect van hun acties in dienst van de gemeenschap verveelvoudigen. Er zouden solide partnerschappen kunnen worden aangegaan met de civiele bescherming, de brandweer, het Rode Kruis, de milieubescherming... Ook zou een netwerk van voormalige vrijwilligers van de Samenlevingsdienst opgericht kunnen worden: een "korps" in dienst van de gemeenschap, een civiele solidariteitskracht die wordt aangedreven door de inzet van jongeren en die voor alle gemeenschappelijke doelen of in het kader van crisissituaties kan worden gemobiliseerd.
 
Wanneer komt er een institutionele erkenning van de Samenlevingsdienst in België?

Na tien jaar experimenteren met het huidige 6-maandenprogramma met 3000 jongeren, is de tijd gekomen om hun waardevolle acties volledig te erkennen door een specifiek wettelijk kader te creëren. Deze institutionalisering zal het mogelijk maken een groot aantal jongeren aan te trekken en universele toegang tot de Samenlevingsdienst te garanderen voor elke jongere die er deel van wil uitmaken. Het Platform voor de Samenlevingsdienst verwacht van de federale politieke autoriteiten dat zij zich actief inzetten voor de totstandbrenging van een dergelijk wettelijk kader.

Om u te overtuigen van een dergelijke nood, neem even de tijd om de verschillende getuigenissen, gebundeld in deze Newsletter te lezen of te overlopen.

Veel leesplezier gewenst,


François Ronveaux
Algemeen Directeur