Een petanquetornooi in het teken van burgerschap!

Op maandag 10 en dinsdag 11 oktober 2016 namen alle jongeren in Samenlevingsdienst deel aan een opleiding over omgaan met een handicap. 

Een petanquetornooi in het teken van burgerschap!

Op maandag 10 en dinsdag 11 oktober 2016 namen alle jongeren in Samenlevingsdienst deel aan een opleiding over omgaan met een handicap. Deze bestond uit 2 delen: een dag op het terrein, onder de vorm van een petanquetornooi in gemengde ploegen samen met mensen met een beperking, gevolgd door een dag opleiding om de activiteiten van de dag voordien in perspectief te plaatsen. Van die twee fantastische dagen volgt hierna een kort verslag.

Tijdens hun zes maanden durende engagement volgen de jongeren in Samenlevingsdienst een reeks opleidingen in burgerzin. De doelstellingen zijn uiteenlopend, zoals bijvoorbeeld: meer zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde krijgen; een duidelijke toekomstvisie ontwikkelen; de ondernemingszin aanwakkeren; experimenteren met participatie en engagement, een echt laboratorium voor het samen-leven; de kritische ingesteldheid ontwikkelen door een beter inzicht in de maatschappelijke uitdagingen; burgerrechten en -plichten beter leren kennen; zorgen dat individuen die sociocultureel verschillend zijn elkaar kunnen ontmoeten, in dialoog treden en banden smeden, enz.

In dat verband was maandag 11 oktober heel bijzonder! Niet minder dan vijftig jongeren in Samenlevingsdienst namen er immers deel aan een hoogst originele dag van bewustmaking rond handicaps: een petanquetornooi in gemengde ploegen samen met mensen met een beperking uit verschillende gespecialiseerde instellingen (Centre Sésame, La Forestière vzw en het ONA).

Elke ploeg van 4 spelers bestond uit twee jongeren in Samenlevingsdienst, een volwassene met een geestelijke beperking en iemand met een visuele handicap. Bedoeling van deze activiteit was de deelnemers aan te zetten om met elkaar te praten, elkaar te helpen en blijk te geven van solidariteit.

Deze ervaring viel uiteraard bij iedereen in zeer goede aarde. De jongeren in Samenlevingsdienst namen hun taak als begeleiders snel ernstig. Ze voelden zich meteen verantwoordelijk voor hun partners-voor-één-dag en kregen van hen ook veel waardering. Eventuele terughoudendheid of vrees bij deze of gene partij viel snel weg en werd vervangen door spontane verstandhouding tijdens sport en spel.

Kortom, een prachtige dag die nog lang in ieders geheugen gegrift zal blijven. Ook bijzonder is dat verschillende voormalige jongeren in Samenlevingsdienst met een beperking de verantwoordelijke voor de activiteit gedurende de ganse organisatie van het tornooi een handje hebben toegestoken!