Mededeling over de maatregelen die zijn genomen in verband met de Covid-19-pandemie

Mededeling over de maatregelen die zijn genomen in verband met de Covid-19-pandemie

In het licht van de gezondheidscrisis die ons land doormaakt, en in overeenstemming met de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad, worden alle projecten van jongeren in Samenlevingsdienst opgeschort, met uitzondering van projecten die rechtstreeks bijdragen aan het beheersen van de Coronaviruscrisis. Deze opschorting, die ook opleidingen en andere activiteiten van jongeren in Samenlevingsdienst omvat, is actief tot en met 5 april.

Het Platform voor de Samenlevingsdienst wil ondersteuning bieden bij het beheersen van deze gezondheidscrisis, met betrekking tot de specifieke behoeften die zijn vastgesteld en waarop onze middelen in de huidige context een antwoord kunnen bieden. In dit perspectief nodigen wij alle partnerorganisaties, die solidariteitsacties in verband met deze crisis zouden opzetten, uit om contact met ons op te nemen via e-mail op het volgende adres: solidariteit@samenlevingsdienst.be.

Ter informatie, we hebben ook de volgende stappen ondernomen:

  1. Wij geven de voorkeur aan thuiswerk voor al onze medewerkers.

  2. Wij schorten alle afspraken in het kader van de gemeente campagnes op tot en met 5 april.

  3. We volgen de adviezen en richtlijnen van de regering en de federale overheidsdiensten Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken nauwgezet op.

  4. Wij houden u op de hoogte van de evolutie van de situatie op onze website (www.samenlevingsdienst.be) en onze facebookpagina (https://www.facebook.com/ServiceCitoyenSamenlevingsdienst/).

  5. Onze teams blijven, hoewel beperkt en van thuis uit werkend, in contact met de jongeren en zorgen voor de nodige opvolging.

  6. Wij staan tot uw beschikking voor alle vragen of verdere informatie.

Zorg vooral voor jezelf, je familie en vrienden, en uit respect voor de gezondheidsaanbevelingen, de gezondheid van iedereen.

Dank u voor uw begrip en uw solidariteit. 

Het Platform voor de Samenlevingsdienst.