Open briefHeb vertrouwen in de jeugd


Jongeren geven op, zwijgen, sluiten zich op. Het gaat niet goed met de jeugd. De strenge coronamaatregelen die onze mobiliteit en vrijheid beperken zijn er om de ouderen en kwetsbaarsten te beschermen, maar ze brengen tegelijk harde en blijvende schade toe aan onze jongeren. We hebben er allen belang bij om op een genuanceerde manier te kijken naar de huidige voorzorgsmaatregelen en er vertrouwen in te hebben dat de jongeren met de crisis kunnen omgaan zonder hun eigen toekomst in gevaar te brengen.


Als professionals uit de jeugdsector en jeugdhulp, stellen we vast dat onze jongeren angsten doorstaan, massaal afhaken op school, om hulp vragen, te pas en te onpas psychofarmaca gebruiken, te maken krijgen met somatiseringen, marginaliseringen en depressies en zichzelf van het eigen leven beroven…


Jongeren hebben nood aan contact, ervaringen, ontdekkingen, beweging, fysieke relaties, vrijheid. Dat is natuurlijk, dat maakt deel uit van hun identiteit en staat zelfs neergeschreven in de grondwet. Nochtans zijn de meeste van die fundamentele vrijheden ingeperkt sinds de vorige lente en de nabije toekomst ziet er nauwelijks vrolijker uit…


Het is aan ons om onze jongeren te beschermen en niet om ze op te offeren.


Van Aristoteles tot de recentste socio-psychologische studies: er is ontzettend veel kennis die aantoont dat onze persoonlijkheid gevormd wordt via relaties en interactie. We zijn niet gemaakt om alleen te leven, laat staan om ons alleen te ontwikkelen. Toch vragen we de jongeren om het huis niet uit te gaan met het risico bestraft te worden, om bijna alle activiteiten te stoppen en om zich verder te ontwikkelen in hun kamer, de “gevangeniscel” die ervoor zorgt dat ritme, structuur, contacten en activiteiten verloren gaan. Net op een moment in hun leven wanneer die elementen levensnoodzakelijk zijn. Hoe langer de huidige maatregelen worden aangehouden, hoe meer deze gezondheidscrisis bij hen een existentiële crisis teweegbrengt.


De veiligheidsmaatregelen zouden op maat moeten worden gemaakt van de groepen waarop ze van toepassing zijn, om zo geen onomkeerbare bijkomende schade te creëren en jongeren op te offeren ten voordele van een deel van de bevolking. Professionals en psychiaters uit de jeugdsector trekken aan de alarmbel. De maatregelen moeten anders worden georganiseerd. Daarom raden wij aan maatregelen te hanteren die aangepast zijn aan de leeftijd en benodigdheden van iedere generatie. Wij pleiten ervoor dat er samen met het algemene gezondheidsbeleid ook een beleid wordt bedacht en gehanteerd voor de mentale gezondheid.


Concreet vragen we om grotere bubbels voor de jongeren (toch minstens in de buitenlucht), een terugkeer naar fysieke lessen (met respect voor de afstandsregels), een plan voor psychologische bijstand (Tele-Onthaal alleen is niet genoeg!), schoolhulp, een herstructurering van de lessen waarbij schoolactiviteiten in openlucht voorrang krijgen, een heropening van de jongerenhuizen, een georganiseerde heropstart van de jeugdbewegingen, permanent onderwijs en constructieve en preventieve tussenkomsten van de politie.


Voor alle duidelijkheid: onder “versoepeling van de coronamaatregelen” verstaan wij niet “festivals”, “rave parties” of “lockdownparties”. Wij hebben het over kunnen zitten op een bank, contact hebben met klasgenoten, buiten aan sport doen in teams, ervaringen écht beleven en niet virtueel.


Tot vandaag, en sinds bijna een jaar, hebben wij als professionals uit de jeugdsector en jeugdhulp begrip getoond voor de maatregelen en hebben we ze met creativiteit en flexibiliteit toegepast in functie van de jongeren. Maar ondanks de geleverde inspanningen moeten we vaststellen dat de impact van de voorzorgsmaatregelen op de jongeren het aanvaardbare voorbijgaat. De jongeren beginnen hun zin voor het leven te verliezen. Laten we vermijden dat de staat hen ook het kostbaarste ontneemt: hun zin om te bestaan.
 


De Samenlevingsdienst - De dienst Schoolinschakeling (SEUIL) – Vzw Dynamo International - De middelbare school Lycée Martin V –
Het jongerenhuis Chez Zelle - La Chaloupe -
Aviva Depauw, kinderpsychiater