Samenlevingsdienst in Vlaanderen : belangrijke stappen in de goede richting

De afgelopen maanden werd in de media nogmaals duidelijk dat er een breed maatschappelijk draagvlak is in Vlaanderen voor de samenlevingsdienst.

Goed nieuws voor de samenlevingsdienst in Vlaanderen !

De afgelopen maanden werd in de media nogmaals duidelijk dat er een breed maatschappelijk draagvlak is in Vlaanderen voor de samenlevingsdienst. In september verscheen er in de Knack een uitgebreid artikel over de samenlevingsdienst dat op heel wat bijval kon rekenen, het artikel werd meer dan 11.00 keer online gedeeld, waardoor de samenlevingsdienst het tot één van de 10 thema’s schopte waarover werd nagedacht op de #BEL10 van Radio 1. Uiteraard was er ook de enquête Generation What waar jongeren zich positief uitlieten over een samenlevingsdienst. (kijk hieronder voor uitzendingen en pers artikelen)   

Om hieraan tegemoet te komen gaat er bij het Platform een nieuwe regionale coördinator aan de slag, mevrouw Céline Rimaux, die de heropleving en de uitbreiding van het netwerk in Vlaanderen zal waarmaken.

Daarnaast is er vooruitgang op politiek vlak. De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement heeft in oktober de samenlevingsdienst besproken. Op een vraag van Vlaams Parlementslid Peter Van Rompuy (CD&V) gaf Minister Sven Gatz (Open VLD), die sinds geruime tijd een uitgesproken voorstander is van de samenlevingsdienst, uitleg omtrent zijn positie tegenover de kwestie.

Sindsdien heeft Peter Van Rompuy, met de medewerking van het Platform, een voorstel voorbereid tot de invoering van een gegarandeerd aanbod van een vrijwillige samenlevingsdienst voor elke jongere tussen 18 en 25 jaar, die hij zowel in het Vlaams Parlement als in de Senaat gaat indienen. Op het CD&V congres van 25-27 november heeft zijn partij besloten om van een vrijwillige samenlevingsdienst een officieel partijstandpunt te maken.

Uiteindelijk heeft in december de Vlaamse Jeugdraad nog een enquête op straat en op de sociale netwerken geleid om na te gaan bij de jongeren zelf wat ze dachten van een vrijwillige samenlevingsdienst. Het resultaat was een uiterst interessant en genuanceerd overzicht dat grotendeels positief stond tegenover het idee. Hier kunt u een blik op sommige video getuigenissen werpen : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Redenen genoeg om zich te verheugen dus. We gaan met volle overgave verder op dit positieve elan.

Alban van der Straten en Céline Rimaux


Artikels in de pers:

Bel10 radio uitzending "Betrokken Burgers"

 

Sven Gatz "Burgerdienst is ideaal als opstapje"