Vacature: Directeur Administratie en Financiën

Vacature: Directeur Administratie en Financiën

Achtergrondinformatie

Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw (www.samenlevingsdienst.be) is een vereniging van organisaties die de implementatie van een Samenlevingsdienst voor jongeren tussen 18 en 25 jaar bevordert. Ons doel is de totstandkoming van een wet die de Samenlevingsdienst in België regelt. Net zoals de nationale programma's die in veel landen worden aangeboden, gaat het erom jongeren uit alle lagen van de bevolking de mogelijkheid te bieden om zich gedurende zes maanden in te zetten voor de samenleving. De jongeren kunnen een project opnemen in een interessegebied naar keuze: milieu, toegang tot onderwijs, mensen helpen en solidariteit, humanitaire acties, enz.

Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw bestaat al 12 jaar en telt nu een 50-tal vaste medewerkers. Sinds 2011 implementeert het Platform de Samenlevingsdienst in heel België.

Missie

Onder de verantwoordelijkheid van de Directeur-Generaal en in samenwerking met het  Directiecomité is de Directeur Administratie en Financiën verantwoordelijk voor het definiëren en structureren van de administratieve en financiële strategie van het Platform voor de Samenlevingsdienst. U houdt toezicht op en beheert drie afdelingen: administratie, boekhouding en HR.

Takenpakket

-  Beheer en controle van de algemene en analytische boekhouding (in overleg met de externe boekhouder);

-  Voorbereiding en follow-up van de budgetten;

-  Opstellen van de balansen en de winst- en verliesrekening;

-  Controle en opvolging van de facturen;

-  Beheer van de financiële rekeningen en de cashflow;

-  Opstellen, beheren en opvolgen van financiële rapportages aan de subsidiërende overheden, met inachtneming van de gestelde eisen;

-  Controlling (evaluatie van financiële risico's, ...) ;

-  Opstellen van bestekken en overheidsopdrachten;

-  Deelname aan de uitwerking van een financiële strategie, reporting aan het management;

-  Administratief beheer van het personeel (administratie en bezoldiging, contracten, sociaal secretariaat, arbeidsreglement, werktijden, enz;)

-  Toezicht op het administratief beheer van jongeren in de Samenlevingsdienst (vergoedingen, overeenkomsten, enz.);

-  Garant voor de naleving van de wettelijke, fiscale en administratieve verplichtingen van de vzw.

-  Het organiseren, voorbereiden en opvolgen van de audits van de organisatie.

-  Begeleiding van de afdelingscoördinatoren (toezicht, controle en evaluatie);

-  Toezicht houden op het administratieve beheer van de leden (classificatie, lidmaatschapsgeld, enz.);

-  Toezicht op het voorraad- en materiaalbeheer;

-  Toezicht op het gebouwbeheer (huur van kantoren, onderhoud...).

Profiel

We zijn op zoek naar een profiel dat de volgende vaardigheden en ervaring samenbrengt:

-  Masterdiploma's met een economische, financiële of administratieve oriëntatie of andere diploma's met gedegen ervaring waaruit gelijkwaardige vaardigheden blijken;

-  Minimaal 5 jaar ervaring in financieel beheer vereist;

-  Uitstekende kennis van het wetgevingskader;

-  Tweetalig FR/NL;

-  Kennis van het Engels is een extra troef;

-  Hoge analytische capaciteit om verschillende financieringsbronnen te organiseren;

-  Autonomie en daadkracht;

-  Diepgaande kennis van de boekhoudkundige en sociale wetgeving;

-  Ervaring in de non-profit sector is een pluspunt;

-  Uitstekende communicatieve vaardigheden en het vermogen om goed te communiceren in een groep;

-  Het vermogen om zich te engageren tijdens periodes van intense activiteit en om zich aan te passen aan een gestaag tempo (stressbestendigheid) in een snel groeiende organisatie;

-  Goede schrijf- en synthesevaardigheden;

- Goede kennis van IT-hulpmiddelen     ;

-  Organisatie, structurering, betrouwbaarheid en autonomie in een flexibele en dynamische werkcontext;

-  Het naleven van de waarden van de vereniging en actieve interesse hebben in het project om een veralgemeende samenlevingsdienst in België te implementeren (www.samenlevingsdienst.be);

- Respect voor deontologie en het beroepsgeheim.

Vereiste competenties

-  Vermogen om gesprekken te voeren en te luisteren;

-  Het vermogen om verschillende standpunten met elkaar te verzoenen, een goede bemiddelaar te zijn;

-  Vermogen om individuele en collectieve conflicten te beheren;

-  Trouw aan de instelling en respect voor de hiërarchische lijn;

-  Groot vermogen om in een team te werken, maar ook om zelfstandig te werken;

-  Capaciteit om samen te vatten in analyses en rapporten;

-  Initiatief en creativiteit;

-  Georganiseerd, rigoureus en nauwkeurig;

-  Constructieve geest;

-  Openheid van geest, gevoeligheid voor de interculturele dimensie;

-  Bereid om zich sporadisch te verplaatsen naar lokale vestigingen (Wallonië en Vlaanderen).

Werkplaats en werkregime

-  Voltijds;

-  Contract voor onbepaalde duur;

-  Verloning volgens de geldende loonschalen van paritaire commissie 329.02 , schaal 6;

-  Maaltijdcheques;

-  Startdatum: zo spoedig mogelijk;

-  Hamerstraat 21, 1000 Brussel (naast Kunst-Wet).

  • Stuur uw CV en motivatiebrief per e-mail naar de heer François Ronveaux (jobs@samenlevingsdienst.be)  uiterlijk op 1/07/2020.
  • Hanteer als onderwerp van de e-mail de referentie naar het aanbod: DAF
  • Enkel geselecteerde kandidaten worden op de hoogte gebracht van de data van de selectieproeven.