Vacature : Human Resources Beheerder

Vacature : Human Resources Beheerder 

Achtergrondinformatie

Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw (www.samenlevingsdienst.be) is een vereniging van organisaties die de implementatie van een Samenlevingsdienst voor jongeren tussen 18 en 25 jaar bevordert. Ons doel is de totstandkoming van een wet die de Samenlevingsdienst in België regelt. Net zoals de nationale programma's die in veel landen worden aangeboden, gaat het erom jongeren uit alle lagen van de bevolking de mogelijkheid te bieden om zich gedurende zes maanden in te zetten voor de samenleving. De jongeren kunnen een project opnemen in een interessegebied naar keuze: milieu, toegang tot onderwijs, mensen helpen en solidariteit, humanitaire acties, enz.

Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw bestaat al 12 jaar en telt nu een 50-tal vaste medewerkers. Sinds 2011 implementeert het Platform de Samenlevingsdienst in heel België.

Missie

Onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Directeur en in samenwerking met de Directeur Administratie en Financiën is de HR Beheerder verantwoordelijk voor het helpen definiëren en structureren van de HR management strategie voor het Platform voor de Samenlevingsdienst, en deze vervolgens uit te voeren.

Takenpakket :

-  Structureren en implementeren van een stimulerend HR-beleid in lijn met de doelstellingen van de organisatie.

-  Zorgen voor de uitvoering, de controle en de regelmatige bijwerking van de HR-procedures (werkvoorschriften, standaardcontracten, arbeidsreglement, interne notas, enz.).

-  Beheer van de administratieve opvolging van HR (verlof, afwezigheden, ziektes,  werkuren,  enz.).

-  Toezicht houden op de uitwerking van de contractuele elementen en zorgen voor de follow-up van de HR-bewegingen (in- en uitstroom van werknemers) met inachtneming van het wetgevingskader en de vastgestelde interne procedures. 

-  Zorg voor goede sociale verhoudingen binnen de organisatie, met name op het gebied van de interne informatiecirculatie, de terugkoppeling tussen management en personeel en de homogeniteit tussen medewerkers uit verschillende taalgemeenschappen.

-  Het toezicht op de goede werking van het loonbeheer volgens de vastgestelde procedure en in overleg met de verschillende interne afdelingen en het sociaal secretariaat van de onderneming.

-  Structureren van het rekruteringsproces voor nieuwe kandidaten door het opstellen, optimaliseren en verspreiden van offertes in verband met de verschillende betrokken afdelingen, het voorstellen van relevante selectiecriteria     , eventueel ter ondersteuning van de interne mobiliteit.

-  Verbetering en structurering van het personeelsevaluatiebeleid in overleg met de respectievelijke coördinatoren en directeuren.

-  Verbetering van en toezicht op de uitvoering van de interne opleidingsplannen in overleg met de respectievelijke coördinatoren en directeuren.

-  Het structureren en uitvoeren van een beleid van preventie en het welzijn van de werknemers.

-  …

Profiel

We zijn op zoek naar een profiel dat de volgende vaardigheden en ervaring samenbrengt:

-  HR-diploma (universitair niveau), of andere diploma's met ervaring die gelijkwaardige vaardigheden aantonen;

-  Uitstekende kennis van het wetgevingskader;

-  Tweetalig FR/NL (indien niet van niveau C1, gelieve niet solliciteren).

-  Uitstekende communicatieve vaardigheden en het vermogen om goed te communiceren in een groep;

-  Het vermogen om zich te engageren tijdens periodes van intense activiteit en om zich aan te passen aan een gestaag      tempo (stressbestendigheid) in een groeiende organisatie;

-  Goede schrijf- en synthesevaardigheden;

-  Goede kennis van IT-hulpmiddelen     ;

-  Organisatie, structurering, betrouwbaarheid en autonomie in een flexibele en dynamische werkcontext;

-  Het naleven van de waarden van de vereniging en de actieve interesse in het project om een veralgemeende samenlevingsdienst in België te implementeren (www.samenlevingsdienst.be);

-  Respect voor deontologie en het beroepsgeheim.

Vereiste competenties

-  Vermogen om gesprekken te voeren en te luisteren;

-  Het vermogen om verschillende standpunten met elkaar te verzoenen, een goede bemiddelaar te zijn;

-  Vermogen om individuele en collectieve conflicten te beheren;

-  Trouw aan de instelling en respect voor de hiërarchische lijn;

-  Groot vermogen om in een team te werken, maar ook om zelfstandig te werken;

-  Mogelijkheid om samen te vatten in analyses en rapporten;

-  Initiatief en creativiteit;

-  Georganiseerd, rigoureus en nauwkeurig;

-  Constructieve geest;

-  Openheid van geest, gevoeligheid voor de interculturele dimensie;

-  Bereid om zich stipt te verplaatsen naar lokale vestigingen (Wallonië en Vlaanderen).

Werkplaats en werkregime

-  Voltijds;

-  Contract voor onbepaalde duur;

-  Verloning volgens de geldende loonschalen van paritaire commissie 329.02 , schaal 5;

-  Maaltijdcheques ;

-  Startdatum: zo spoedig mogelijk;

-  Hamerstraat 21, 1000 Brussel (naast Kunst-Wet).

  • Stuur uw CV en motivatiebrief per e-mail naar de heer François Ronveaux (jobs@samenlevingsdienst.be)  uiterlijk op 10/07/2020.
  • Hanteer als onderwerp van de e-mail de referentie naar het aanbod: HRB
  • Enkel geselecteerde kandidaten worden op de hoogte gebracht van de data van de selectieproeven.
  • Het eerste interview vindt plaats op 14 juli 2020.