Voorwoord - Samenlevingskrant December 2016

Voorwoord door François Ronveaux, Directeur van het Platform Jongeren voor de Samenleving. 

Dames en heren politieke mandatarissen,

In de recente enquête « Generation What ? » vernemen we dat 63 % van de jonge Belgen een verplichte samenlevingsdienst wensen. We zijn zelf verbaasd, op het Platform, van dit resultaat op zo een categorische vraag. Maar het is de stem van de jongeren en we moeten ernaar luisteren. Want wat zeggen ze, met andere woorden? Niets anders dan dit: « Dames en heren politieke mandatarissen, wij zijn geen apathische jeugd, wij wensen ons te engageren voor de maatschappij en we vragen u om een wettelijk kader in te stellen waarbinnen deze inzet erkend kan worden. » Dit resultaat toont ook duidelijk aan dat de jongeren zich bekommeren om hun toekomst en die van de maatschappij. Ze zijn zich welbewust van de wereld waarin ze evolueren. Ze willen waarden zoals engagement, solidariteit, wederzijdse hulp of het algemeen belang terug in het midden van de samenleving plaatsen.

En deze jongeren zijn geen minoriteit! Welk percentage zou men bereiken als de vraag niet was gesteld in termen van verplichting maar van vrijwillige keuze (zie artikel hieronder)? Waarschijnlijk een monsterscore!

Dames en heren politieke mandatarissen, de jongeren solliciteren u massief om een samenlevingsdienst in België in te stellen. Luister naar hen, erken hen, moedig hen aan... Laat hun vraag niet zonder gevolg en stel hun voor om deel uit te maken van een officieel programma, met een specifiek statuut die het algemeen nut van hun engagement erkent. Dit zou helpen om het vertrouwen in de politiek weer op te bouwen, die zo tekort schiet.

Vlaanderen heeft deze herfst een waar proces van bewustwording beleefd (zie artikel in de Knack, #BEL10 op Radio 1, bemoedigende positionering van Minister Sven Gatz, parlementaire vraag van Mr Peter Van Rompuy...). Moge deze golf van interesse omslaan in efficiënte proactiviteit!

In naam van de 250 leden van het Platform Jongeren voor de Samenleving over het hele land,

François Ronveaux 
Directeur