Vormingen

Tijdens je Samenlevingsdienst neem je deel aan vormingen over verschillende thema's. Samen met de andere jongeren van jouw groep en met de begeleiders ontdek je hoe je een goede en kritische burger kan zijn.